Var tidligere renset med aktivt kul

Var tidligere renset
med aktivt kul

Hvidovres drikkevand er kom i sidste uge i søgelyset fordi der er fundet spor af pesticider i de lokale boringer, der er tilsluttet Hvidovre Vandværk. Det medførte en øjeblikkelig lukning af vandværket, hvorefter forbrugerne nu alene modtager vand fra HOFOR’s øvrige boringer rundt om på Sjælland,

For god ordens skyld bør man nok gøre opmærksom på, at kun en meget beskeden del af vandforbruget i Hvidovre, leveres fra vort eget vandværk og de lokale boringer. Sådan har det været i adskillige år, og det er utvivlsomt blevet endnu mere efter HOFORs totale overtagelse af vandforsyningen i hele hovedstadsområdet.

Det er ikke en nyhed at der findes urenheder, bl.a. pesticider, i boringerne i Hvidovres undergrund, og når Hvidovre Vandværk, der tidligere ejedes af Hvidovre Kommune, kunne levere rimeligt godt drikkevand i en årrække, skyldtes det at man - som en af de få danske kommuner - havde Miljøstyrelsens tilladelse til at anvende vandrensende filtre med aktivt kul på vort lokale vandværk. Det betød at de uønskede stoffer blev fjernet, og mange gav faktisk udtryk for, at vandet blev mere velsmagende end i nabokommunerne, der ofte anvendte klor.

Denne tilladelse til brug af aktiv kulrensning er sandsynligvis ikke længere gældende, fordi eksperterne traditionelt er uenige om effekten. Men vandrensning med aktivt kul bruges stadig mange steder i udlandet, bl.a. ved Rhinen, hvor nogle af Europas største, og mest anerkendte ølbryggerier ligger. mads-

nem@hvidovreavis.dk

menu
menu