- Vi har planlagt det minutiøst...

- Vi har planlagt det minutiøst...

I næste uge er der premiere på et nyt omsorgssystem, som Hvidovre Kommunes sundhedsmedarbejdere skal bruge i hverdagen. Chef for Center for Sundhed og Ældre, Nicolai Kjems, svarer her på fem spørgsmål om det nye omsorgssystem.

Hvorfor er et nyt omsorgssystem nødvendigt?

- Det er det, fordi vores nuværende system er utidssvarende. Udover det har man fra national side besluttet, at man skal ensrette dokumentationen til borgerne. Grundtanken med Cura er, at det skal blive nemmere for vores medarbejdere at se oplysninger på tværs af sundhedssystemet og dermed blive bedre til sætte nye tiltag i gang. Så både borgere og medarbejdere får en gevinst ud af det.

Får borgerne den hjælp, de plejer at få?

- Ja, der kommer ikke til at ske ændringer hverken i forhold til ydelser eller omfanget. Det er de samme medarbejdere, de kommer til at møde som hidtil. En ændring vil være, at fx på plejecentrene vil medarbejdere have en iPad eller lignende med rundt. Men generelt vil ændringen for borgerne være, at de medarbejdere fra Hvidovre Kommunes sundhedssektor, som de møder, vil kunne tilgå oplysningerne om borgeren nemmere, så ydelsen kan planlægges bedre.

Hvad kan der gå galt?

- Vi har planlagt det minutiøst, og vi har en del erfaring fra sidst, vi implementerede et nyt omsorgssystem. Samtidig er Hvidovre den første af 13 kommuner i et indkøbsfællesskab, som indfører Cura, og derfor er der blevet brugt rigtig lang tid på at forberede Cura.

- Vi har i den første periode en massiv bemanding på medarbejdersiden. Vi garderer os også ved at køre med et IT-nødberedskab, så vi er sikre på at kunne tage os af borgerne, selvom systemet mod forventning vil volde problemer. Så jeg forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke problemer i indkøringsperioden. Det kan dog være, at nogle vil opleve, at deres faste hjælpere er erstattet af vikarer i den første korte periode. Det handler om, at vi i begyndelsen tager nogle af de faste medarbejdere ud for at kunne sidde centralt og være backup, hvis der bliver ringet med tekniske spørgsmål. Men det vil altså højest være i en periode på maksimalt 14 dage, og vi har selvfølgelig dygtige medarbejdere klar til at vikariere.

Hvordan kommer man som bruger til at mærke det nye omsorgssystem i hverdagen?

- I begyndelsen vil man måske opleve, at medarbejderne vil være lidt optaget af deres iPad. Det er ikke fordi, at medarbejderen er fraværende, men det kræver tilvænning at bruge en iPad som arbejdsredskab. Vi beder vores medarbejdere om noget helt nyt, så der vil være en indlæringsperiode, hvor de lige skal vænne sig til den nye måde at arbejde på.

- Men man vil som borger også opleve, at det for medarbejderen vil være nemmere at hente oplysninger frem. Med det samme kan man f.eks. se, om borgeren er blevet visiteret til noget. Så generelt vil vores indsatser blive mere målrettede.

Passer I godt på borgernes personlige oplysninger?

- Det gør vi. I konverteringsfasen hvor vi går fra det gamle til det nye system vil der ikke være data, som er tilgængelig for uvedkommende. Cura er helt sikkert og gennemprøvet og lever op til den nye persondataforordning.

menu
menu