VI MÅ GENÅBNE SKOLER!

VI MÅ GENÅBNE SKOLER!

Lappeløsning bliver en sovepude, - Sønderkær-og Enghøjskolen må genåbnes som folkeskoler, mener GERT WAHL (Enhedslisten):

Det var et meget sympatisk forslag, SF havde på dagsorden til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 30. januar. Enhedslisten stemte for forslaget, men som ventet kunne det ikke opnå flertal i byrådet.

SF foreslog, at de to millioner kroner, der ifølge forslaget skulle afsættes hvert år til trængte klasser, ind til klassekvotienterne kom ned på et acceptabelt niveau, blev udmøntet som to-lærer-timer. I Enhedslistens optik betyder et acceptabelt niveau max. 22 elever i hver klasse.

To-lærer-timer kan afhjælpe nogle af problemerne ved overfyldte klasser, men støjgener og pladsmangel i de små klasselokaler findes fortsat.

Forslaget kunne uheldigvis ende som en lappeløsning på den uacceptable skole politik, som Socialdemokratiet og DF har stået i spidsen for de sidste mange år. Jeg er bange for, at en kortsigtet løsning kan gå hen og blive en slags sovepude, så det langsomt bliver acceptabelt med de høje klassekvotienter. - På samme måde som skolereformen og inklusionen langsomt er blevet en del af hverdagen, fordi man selvfølgelig må finde veje, så hverdagen under en eller anden form kommer til at hænge sammen.

Jeg kan se en løsning på det akutte problem, som er en meget stor udfordring for de ramte klasser. Som jeg har sagt mange gange før: Sønderkærskolen og Enghøjskolen skal genåbnes som folkeskoler, om ikke andet så i første omgang som satellitklasser for de skoler, der er udfordret med alt for høje klassekvotienter.

Man kan ikke som Socialdemokratiet og DF, blive ved med at tale for en befolkningstilvækst i Hvidovre bestående af børnefamilier, og så samtidig undlade at løse det meget presserende folkeskoleproblem. Vi må i gang med at bygge nyt eller genåbne de lukkede skoler.

Gert Wahl

Medlem af Enhedslisten i Hvidovre

menu
menu