Vi skal turde drømme og skabe

Vi skal turde drømme og skabe

Hvidovre har rent faktisk en havn, vidste du det? Når jeg stiller mine bekendte, som ikke bor i Hvidovre det spørgsmål, er svaret som regel nej. Men det har vi, så skal vi ikke lave noget spændende, så det ikke kun er de mennesker, der allerede i dag benytter havnen, som ved det?

I SF har vi i lang tid haft visioner og drømme, også for vores havn; en havn som vi synes er lidt kedelig og slidt som den er nu. I 2009 fik Hvidovre kommune udarbejdet en helhedsplan for Hvidovre Havn, men tiden har stået stille siden da, for der er ikke rigtig sket noget. Derfor var det også med stor opbakning fra SF, at de konservative ved sidste kommunalbestyrelsesmøde bragte havnen i spil. For vi skal gøre noget ved det område, og vi kan lige så godt begynde i dag.

Derfor ønsker SF at der nedsættes et såkaldt §17, stk. 4-udvalg. Det er et midlertidigt politisk udvalg, som nedsættes til at varetage særlige opgaver. Det kan frit sammensættes og tager udgangspunkt i, hvad der skønnes relevant i forhold til arbejdet med en havneplan. Vi vil nemlig rigtig gerne have alle jer borgere, foreninger og fællesskaber med, så vi sammen kan tænke nye og store tanker.

I SF tænker vi f.eks. husbåde, cafeer, kursuslokaler, legepladser og boder. Men frem for alt ønsker vi, at det skal ske i samspil med de foreninger, som allerede i dag benytter området og selvfølgelig også i samspil med naturen.

Fornyelse ved havnen vil trække flere til, hvilket både kan give en økonomisk gevinst for de erhvervsdrivende, flere medlemmer i foreningerne og en mulighed for at komme ud i den friske natur og få nye oplevelser.

Marie-Louise Jørgensen

SF Hvidovre

menu
menu