Vil du være kandidat til Ældrerådsvalget?

Vil du være kandidat til Ældrerådsvalget?

De tre sidste orienteringsmøder finder sted i august

Er du bosat i Hvidovre Kommune, og er du fyldt 60 år eller fylder 60 senest den 21. november 2017, kan du stille op til Ældrerådsvalget. Valget afholdes i november samtidig med kommunalvalget. Ældrerådets medlemmer vælges for en periode på fire år, og der skal vælges syv medlemmer til Ældrerådet samt syv suppleanter. Det nyvalgte ældreråd træder i funktion 1. februar 2018. Som medlem af ældrerådet er du med til at have indflydelse på ældreområdet i Hvidovre.

Sådan bliver du kandidat

Der er allerede afholdt et orienteringsmøde om Ældrerådets arbejde og Ældrerådsvalget, og her i august finder de sidste tre møder sted. På disse møder kan du stille spørgsmål til det siddende Ældreråd. Du kan også melde dig som kandidat til Ældrerådsvalget på møderne. Møderne afholdes på følgende dage og steder:

Onsdag den 16 august kl. 13-15 i Aktivitetscenteret Hvidovregade 49 Lokalområde Strandmarken,

Torsdag den 24. august, kl. 14-16 i Frihedens aktivitetslokaler, Lille Friheden nr.1 Lokalområde Avedøre,

Onsdag den 23. august kl. 14-16 i Enghøjhusets ’Pusterummet’ Hovedstien nr. 10

Sidste frist for at melde sig som kandidat er mandag d. 28. august 2017 kl. 12.00 Er du forhindret i at komme til møderne, kan du melde dig som kandidat ved at kontakte konsulent Betina Engelhardt Rasmussen på tlf: 3639 3821 eller på e-mail btk@hvidovre.dk.

Ældrerådets arbejde

Ældrerådets opgaver er mange og forskelligartede, og en plads i Ældrerådet giver indsigt og medindflydelse på udviklingen af ældreområdet i Hvidovre Kommune. Rådet har høringsret på samtlige politiske sager, der har betydning for de ældre i Hvidovre Kommune. Konkret fungerer Ældrerådet blandt andet som sparringspartner til Kommunalbestyrelsen i politiske sager, der berører ældrebefolkningen i Hvidovre. Ældrerådet er også repræsenteret i relevante arbejdsgrupper og brugerråd på ældreområdet. De deltager også i forskellige arrangementer i samarbejde med Det Frivillige Ældrearbejde, de fire Lokalråd, foreningslivet generelt og Hvidovre Kommune.

Ældrerådet afholder et møde om måneden, men mødes også med relevante forvaltninger og politiske udvalg.

Ældrerådet har kontor i HUSET, Hvidovrevej 253b, hvor rådet holder møder, udarbejder høringssvar og holder forskellige arrangementer. Ældrerådet udgiver bladet ’Ældrerådet orienterer’, der udkommer 3 gange årligt.

menu
menu