Vil du være med til at skabe Musikskolens fremtid?

Vil du være med til at skabe Musikskolens fremtid?

Der afholdes valg til Musikskolens bestyrelse på næste torsdag den 23. november kl. 19.00 på Musikskolens lærerværelse.

På valg er både elevrepræsentanter og forældrerepræsentanter og de opstillingsberettigede er alle Musikskolens elever og disses forældre.

menu
menu