0. klasse eller Børnehaveklasse?

0. klasse eller Børnehaveklasse?

Socialdemokratiet i Hvidovre foreslår, at Hvidovre gør ligesom København og ændrer benævnelsen af folkeskolens første skoleår til Børnehaveklasse

Det første klassetrin i den lokale folkeskole bør fremover hedde Børnehaveklassen.

Det mener i hvert fald Socialdemokratiet, der på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde stillede forslag om, at de lokale skoler skal ændre benævnelsen af børnenes første skoleår fra 0. klasse til Børnehaveklassen.

Selve indholdet i undervisningen i elevernes første skoleår kommer ikke til at ændre sig, men for socialdemokraterne er en navneforandring et vigtigt signal at sende.

- Vi mener, det sender det helt rigtige signal til både skolen, børn og forældre. For børn, der starter i skolen, og deres forældre, mener vi det er et lige så vigtigt signal at sende, at børnehaveklasse er en overgang mellem børnehave og skole. Kort sagt: Vi ønsker at gøre det helt tydeligt med hvilket syn og med hvilket indhold vi ser på børn, der starter i folkeskolen her i Hvidovre. Det er vigtigt, at vi sætter et fokus på børnene og deres overgang fra børnehave til folkeskole. Derfor ønsker vi at træde et skridt baglæns og sikre, at der er plads til, at børnene kan være børn, skriver Socialdemokratiet i Hvidovre om deres medlemsforslag.

Den socialdemokratiske gruppe skriver endvidere i deres medlemsforslag, at inspirationen til forslaget kommer fra deres søster-gruppe i København, der før sommerferien stillede samme forslag, som blev godkendt af borgerrepræsentationen.

Hvidovre Avis følger i næste uge op på, hvad Hvidovres kommunalbestyrelse besluttede.

Foto: Første skoledag i år for de 6-årige hed 0. klasse – måske komme næste års skolestartere til at gå i børnehaveklasse.