1 million kroner: Så dyr kan undersøgelse af Ege Alle-sag blive

 1 million kroner: Så dyr kan undersøgelse af Ege Alle-sag blive

Advokatundersøgelse af Ege Allé-forløbet er nu sendt til politisk behandling

Mandag aften tog Økonomiudvalget stilling til, om de kunne godkende en uvildig advokatundersøgelse af Ege Allé forløbet, der kan komme til at koste kommunekassen op mod 1 mio. kr.

På mødet indstillede kommunens administration til, at udvalget skulle godkende, at et navngivet advokatselskab udarbejder undersøgelsen, og at de samlede udgifter til undersøgelsen på 1 mio. kr. skulle tages af kassebeholdningen. Ligeledes bad administrationen Økonomiudvalget om at godkende fire undersøgelsesspørgsmål, som advokatfirmaet havde udarbejdet til undersøgelsens kommissorie.

Baggrunden for sagen i Økonomiudvalget er et medlemsforslag stillet af Nye Borgerlige (Gruppe D) på kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2023. Gruppe D's ønske var, at der skulle udarbejdes en grundig juridisk undersøgelse af sagsforløbet om de fældede egetræer på Ege Allé. Ønsket var desuden, at resultatet af undersøgelsen som minimum skulle indeholde en tidslinje med al kommunikation samt alle beslutninger i administrationen og i kommunalbestyrelsen. Tidslinjen skulle sammenlignes med borgernes dokumenterede tidslinje for at klarlægge mulige uoverensstemmelser.

Bruges til læring

Baggrunden for medlemsforsalget var tillige, at undersøgelsen samtidig skulle bruges til intern læring og eventuelle justeringer af nuværende praksis for sammenlignelige hændelser i Hvidovre Kommune.

En enig kommunalbestyrelse godkendte forslaget og tilføjede, at der først skulle udarbejdes et kommissorium, som kunne afgrænse, hvad undersøgelsen skulle omhandle og hvordan den skulle tilrettelægges.

Hvidovre Kommunes administrationen har således kontaktet to advokatfirmaer og opfordret dem til at give et tilbud på tilrettelæggelsen af undersøgelsen og et tilbud på opgaven. I følge sagsfremstillingen, som Økonomiudvalget tog stilling til mandag aften, havde det ene advokatfirma en mere attraktiv pris for udarbejdelsen af undersøgelsen og således blev det advokatfirmas udkast til kommissoriet forelagt Økonomiudvalget.

- Advokatfirmaet har læst tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside, hørt drøftelsen i kommunalbestyrelsen, samt orienteret sig i medierne om sagen. De har på denne baggrund udarbejdet et udkast til kommissoriet med fire overordnede undersøgelsesspørgsmål for perioden fra april 2020 til april 2023: Blev sagen tilstrækkeligt eskaleret af administrationen i kommunen, herunder til borgmesteren, Kommunalbestyrelsen og relevante udvalg? Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med politianmeldelsen af borgerne? Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med det rejste erstatningskrav mod borgerne, herunder indgåelsen af forlig? Har kommunen overholdt gældende lovgivning og forskrifter i forbindelse med behandlingen af en række nærmere afgrænsede anmodninger om aktindsigt i sagen?, fremgår det af sagsfremstillingen.

Af sagsfremstillingen fremgår det endvidere, at undersøgelsen kan udvides til også at omfatte tiden op til fældningen, men at det vil medføre øgede omkostninger.

Da referatet fra mødet endnu ikke er offentliggjort tirsdag morgen, er det ikke muligt for Hvidovre Avis at bringe, hvilken beslutning Økonomiduvalget traf. Sagen skal dog også behandles endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj. Hvidovre Avis følger op på sagen.

 

red