18 træer er fældet på Avedøre Stadion

 18 træer er fældet på Avedøre Stadion

Poppeltræerne er rådne, og der er risiko for at de vælter

Det har vakt nogen opmærksomhed at 18 store poppeltræer pludselig er blev fældet på det vindomsuste Avedøre Stadion, mellem omklædningsbygningen og græsbanerne.

Flere besøgende syntes det er trist og at fældningen ikke er i overensstemmelse og harmoni med Hvidovres kommunes træpolitik og de refererende møder i ”Det Grønne Råd” i kommunen.

Vej- og Parkafdelingens konstituerede chef Connie Kirkegaard Nielsen oplyser, at det ikke er deres afdeling der har foretaget fældningen, men henviser til Hvidovre/Avedøre Stadions gartnerafdeling, der selv står for vedligeholdelse m.m.

Vores beslutning

Flemming ”Peters” Petersen fra Avedøre Stadion bekræfter at det er herfra beslutningen er truffet:

– De omtalte poppeltræer er vel omkring 50 år gamle, og en ekspertvurdering har vist at de er slemt medtaget af råddenskab, store grene falder ned og der er også risiko for at de vælter, så der kan ske ulykker, siger Flemming Petersen.

– Derfor har vi besluttet at fælde de 18 træer, og muligvis flere på stadionarealet. Men det er også meningen, at der her i foråret skal plantes nye træer i dette område.m-

Foto: ET TRIST SYN med de 18 fældende poppeltræer på Avedøre Stadion, men det var nødvendigt, siger eksperter.

m