21 klager skal undersøges

 21 klager skal undersøges

Hvidovre iværksætter advokatundersøgelse af klage om dårligt arbejdsmiljø i renovationsafdelingen

Der skal nu laves en ekstern advokatundersøgelse af en klage over psykisk dårligt arbejdsmiljø, som 3F har sendt til Hvidovre Kommune på vegne af medarbejdere i Affald og Ressourcer.

I klagen er der 21 klagepunkter på hændelser, som omhandler arbejdsmiljø, og dem skal den eksterne advokatundersøgelse nu kortlægge og undersøge grundigt.

- Det er en alvorlig klage, vi har modtaget, og vi tager den meget seriøst. Derfor har vi besluttet at iværksætte en ekstern undersøgelse for at sikre, at alle detaljer bliver grundigt undersøgt og belyst. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi tager arbejdsmiljø alvorligt i Hvidovre Kommune, siger kommunaldirektør Jakob Thune.

Når advokatundersøgelsen er færdig, vil der blive fulgt op på dens konklusioner og anbefalinger, og der vil blive iværksat yderligere konkrete tiltag for at sikre et godt arbejdsmiljø – forventeligt med ekstern bistand fra fx erhvervspsykologisk rådgivning.

Udføres hurtigt

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen har også modtaget klagen fra medarbejderne, og borgmester Anders Wolf Andresen understreger, at den bliver taget meget alvorligt

- Det er nogle alvorlige anklager og påstande, der bliver fremsat, så det er et godt skridt, at der nu bliver iværksat en undersøgelse af klagens indhold. Vores medarbejderes arbejdsmiljø ligger mig meget på sinde, og derfor er jeg opmærksom på, at der er behov for at få handlet på tingene. Derfor vil vi få undersøgelsen færdiggjort så hurtigt, det kan lade sig gøre, så vi kan følge op på undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Jeg håber, at vi med denne undersøgelse kan skabe grundlaget for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på affaldsområdet, siger Anders Wolf Andresen.

Rammerne for den eksterne advokatundersøgelse fastlægges i denne uge og forventes igangsat i næste uge.

Økonomiudvalget blev mandag aften orienteret om den kommende advokatundersøgelse.

Der har været arbejdet med trivslen i Affald og Ressource siden efteråret, da Hvidovre Kommune blev bekendt med, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet. Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse. Arbejdsgruppen har løbende drøftet, hvordan tilliden mellem parterne kan genoprettes, og hvordan der i fællesskab kan skabes et godt arbejdsmiljø. Arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø fortsætter i afdelingen.