265 ukrainere er kommet til Hvidovre, 81 er i beskæftigelse

265 ukrainere er kommet til Hvidovre, 81 er i beskæftigelse

Der kommer fortsat ukrainere til Hvidovre, og det forventes, at der ved udgangen af september vil mangle boliger til nytilkomne

265 ukrainere fået midlertidigt ophold i Hvidovre.

Det fremgår af den orientering som Økonomiudvalget fik mandag aften på udvalgets møde.

– Udlændingestyrelsen har pr. den 23. juli 2023 tildelt 265 ukrainere midlertidigt ophold i Hvidovre Kommune. Antallet er øget med 14 personer siden sidste orientering til udvalget den 12. juni 2023. Hvidovres kvote kan beregnes til 283 fordrevne ukrainere ud fra de nuværende landstal. Da Hvidovre aktuelt har modtaget 265 personer, står kommunen til at skulle modtage yderligere 18 personer plus den løbende tilgang, fremgår det af sagsfremstillingen til Økonomiudvalget.

Ud af sagsfremstillingen kan det desuden læses, at Hvidovre Kommune i 2023 gennemsnitligt har modtaget syv ukrainere pr. måned. Løbende har det endvidere været politisk behandlet, hvor de modtagne ukrainere er blevet boligplaceret.

I første omgang blev en del indkvarteret i Avedørelejren i henholdsvis vandrehjemmet Belægningen og de kommunale aflastningsboliger Retræten. Nogle blev desuden indkvarteret privat. Sidenhen er der etableret boligpavilloner på grusbanen ved Frihedens Boldklub, en nedlagt institution på Hvidovrevej 98 er blevet til ni værelser og det tidligere lægehus i Trædrejerporten er blevet omdannet til ni værelser. Samlet set råder Hvidovre Kommune over 115 værelser, hvoraf fem fortsat er ledige. I de 110 værelser ,der er optaget, bor i alt 178 ukrainere. De resterende ukrainere bor enten i egen almen bolig eller er privat indkvarteret.

Mangle boliger

Hvidovre Kommune vurderer imidlertid, at hvis tilgangen af ukrainere fortsætter til Hvidovre, så vil boligkapaciteten være opbrugt ved udgangen af september.

– Dette er administrationen ved at finde en løsning på, står der i sagsfremstillingen.

I forhold til ukrainernes arbejdssituation, står der i sagsmaterialet, at 148 af de boligplacerede ukrainere har en såkaldt integrationssag i det lokale jobcenter.

– Heraf er 118 fordelt som jobparate og 30 som aktivitetsparate eller pensionister. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opgør antallet af beskæftigede til 81 personer. Det svarer til, at 64 procent var i beskæftigelse i juni, mod 61 procent i maj, står der i sagsfremstillingen.