61 % får en skattelettelse – 39 % får rabat

61 % får en skattelettelse – 39 % får rabat

En tårnhøj, en lettelse og en helt skæv vurdering af tre ejendomme i Hvidovre

På landsplan får otte ud af 10 en skattelettelse som resultat af de nye ejendomsvurderinger, har det lydt fra skatteminister Jeppe Bruus (A), siden vurderingerne kom ud. Ser man på tallene for Hvidovre alene, er det kun godt seks ud af 10, der får en skattelettelse. Knap 40 % får altså den såkaldte skatterabat. Det fremgår af en opgørelse, som Skatteministeriet har udsendt.

De nye ejendomsvurderinger er offentligt tilgængelige, og ser man på tallene for Hvidovre er der store udsving. Hvidovre Avis har set nærmere på tre konkrete eksempler fra Hvidovre: En “strandvejsvilla” med en tårnhøj vurdering, et parcelhus i Avedøre, hvor ejerne står til en skattelettelse og et kolonihavehus i Præstemosen i Hvidovre Nord, der efter al sund fornuft at dømme er endt med en helt skæv vurdering.

De følgende beregninger er foretaget ved hjælp af Homes boligskatteberegner og Home beskriver boligskatten på denne måde:

– Boligskatten er summen af det, vi i dag kender som ejendomsværdiskat samt grundskyld. Nogle boligejere vil få en rabat, hvis overgangen til de nye regler medfører en stigning i deres samlede boligskat. Mange boligejere vil få et fald og skal betale mindre i boligskat fremover, skriver Home om deres boligskatteberegner.

Den vilde – 309.000 kr. i boligskat

Hvidovre Strandvej er et af de områder i Hvidovre, hvor man hurtigt kan finde en ejendomsvurdering, der er tårnhøj. Et eksempel er en villa, der med den nye foreløbige vurdering nu står til 20,7 mio. kr. Ejendomsvurderingen lå efter den gamle vurdering på 4,95 mio. kr. Regner man på, hvad det har af betydning for ejernes kommende boligskat ser tallene således ud:

Strandvejsvillaen, der i øvrigt har en grundværdi, der nu er vurderet til 30,6 mio. kr., ender efter Homes boligskatteberegner med en samlet boligskat i 2024 på 309.775 kr. Det er en ændring på 212.494 kr. som således beskrives som en skatterabat til en eventuel køber, hvis boligen købes og flyttes ind i inden 2024.

Skattelettelsen – 30.254 i boligskat

Ser man på et parcelhus i Avedøreområdet på Korshøjvej, der med de nye vurderinger er vurderet til 4,025 mio. kr. med en grundværdi på 2,66 mio. kr. ser beregningen således: Ejerne får, ifølge beregneren, en samlet boligskat i 2024 på 30.254 kr. Det er en ændring på -5248 kr., som altså bliver til en skattelettelse.

Den helt skæve – 34.483 i boligskat for et kolonihavehus

I kolonihaveområdet Præstemosen er vurderingerne i lighed med strandvejsområdet stukket af. Her ligger en del kolonihaver nu med en vurdering på over 4 mio. kr. – enkelte er oppe over 5 mio. kr. Beregner man boligskatten på et af de kolonihavehuse, der ligger på Dyrbæk og som nu er vurderet til 4,19 mio. kr., ender boligskatten for 2024 på 34.483kr. Det betyder en ændring af boligskatten for ejendommens ejer på 27.171, som altså beskrives som en skatterabat.

Ikke taget højde for

Tirsdag morgen kom det dog frem, at en række ejendomsvurderinger i hele Danmark er foretaget uden at det såkaldte plangrundlag er taget med i vurderingen.

– Dette skyldes blandt andet udfordringer i forhold til fortolkning af plangrundlaget, for eksempel markant for mange udstykningsmuligheder, udnyttelsesprocent eller potentielle anvendelser på en grund, skriver Skatteministeriet.

Kolonihaver, der ikke må bruges som helårsbeboelse, må således antages at høre til den gruppe af vurderinger, hvis nye vurderinger er langt fra retvisende.

– Der er eksempelvis ikke taget højde for begrænsninger i grundens anvendelse, f.eks. servitutter, fredning mv. Dette vil blive håndteret ved manuel sagsbehandling, når de endelige vurderinger udsendes fra 2025, skriver Skatteministeriet i det materiale, der er udsendt til partierne bag aftalen om nye ejendomsvurderinger.

Også Home, hvis boligskatteberegner har genereret de ovennævnte tal, tager forbehold for det endelige resultat.

– Da Skatteforvaltningen ikke er færdige med at vurdere alle boliger, giver beregneren dig et foreløbigt estimat, baseret på de foreløbige tal, der findes. Det kan med andre ord ikke sidestilles med den endelige vurdering fra Skatteforvaltningen. Men den er det tætteste, du kommer, skriver Home.

key