75 mio kr. til museer i Danmark giver håb for Forstadsmuseet

 75 mio kr. til museer i Danmark giver håb for Forstadsmuseet

Af MARIA DURHUUS, YASIR IQBAL og AMANDA IRINA LARSEN

LÆSERBREV: Nu investeres 75 mio. kr. til et varigt løft af landets museer. Det er en markant styrkelse, som skal understøtte de mange kultur-, kunst- og naturhistoriske museumstilbud, vi har landet over. For vi har mange gode museer, som er vidt forskellige, og det skal vi værne om. Men der er behov for et nyt tilskudssystem, der baserer sig på saglige, faglige og objektive kriterier, så det står helt klart, hvilke museer der får tilskud og på hvilken baggrund.

De nye overordnede principper for en museumsreform rejser et håb for Hvidovres Forstadsmuseum, der huser fortællingen om forstæderne med ”historien i gaden” og ansvaret for at bære kulturfortællingen om Vestegnen videre til de kommende generationer, ligesom Cirkusmuseet sikrer, at børn og barnlige sjæle kan genopleve og ikke mindst genopdage cirkusmagien på museet på Alarmpladsen.

Tanken er nemlig, at den forældede lovgivning skal simplificeres for at rydde op i tilsandede strukturer for en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidler.

Igennem de seneste 10 år, vi tilsammen har siddet i kultur- og fritidsudvalget i Hvidovre Kommune, blev ansøgning om statsanerkendelser til museet afvist, og arbejdet for at opnå en statsanerkendelse var nærmest en doktorgrad værdig. Alligevel gik statsanerkendelse til de museer, ”der plejede” at få uden skæven til, om kvalitet og indhold fortsat levede op til de standarder, som anerkendelsen kræver.

Holdningerne til en museumsreform er selvfølgelig mange og forskellige. Men der er brug for en løsning, for status quo er ikke en farbar vej. Det tilskudssystem, vi har i dag, kan med rette kritiseres for at være uigennemsigtigt og for ikke i tilstrækkelig grad at tilskynde udvikling og egenfinansiering. Det skyldes til dels, at tilskudssystemet er baseret på historisk betingede ordninger. Særligt på baggrund af tilskuddet fra de tidligere amter, som blev videreført med kommunalreformen i 2007.

Nu starter forhandlingerne inden længe, og selvom intet er sikkert, og ingen kan love ændringer, så er det vores håb, at en ny chance opstår for vores Forstadsmuseum, for fortællingen i gaden, fortællingen om forstæderne og ikke mindst Cirkusmuseet, der repræsenterer en hel niche af dansk kultur, har på alle måder fortjent en ny chance. Og så er det vigtigt, at det er gennemsigtigt, hvad der skal til for at opnå en statsanerkendelse og dermed også statstilskud.

Regeringens overordnede principper for en ny model, der sikrer større gennemsigtighed og sammenhæng mellem det tilskud, et museum får, og de opgaver det løser, er fremlagt med forslag om et differentieret tilskud, som er afhængigt af hvilke opgaver, museet varetager. Samtidig foreslår vi, at et nyt armslængeorgan i Kulturministeriet skal være ansvarligt for at fastlægge eksplicitte kriterier, så tilskuddet aldrig bliver et udtryk for, hvilke museer vi som politikere kan lide og ikke kan lide.

Vi glæder os til at følge forhandlingerne og hepper på, at de ændrede rammer og kriterier kommer til at give Hvidovre den fortjente anerkendelse, så vi kan sikre fortællingen om livet i forstæderne op igennem tiden.

 

Med venlig hilsen

Maria Durhuus medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Yasir Iqbal medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Hvidovre

Amanda Irina Larsen medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Hvidovre