8 medarbejdere er foreløbig opsagt

 8 medarbejdere er foreløbig opsagt

Årets vedtagne budget vil betyde en reduktion på 18 årsværk og en udvidelse på 5

Hvilken konsekvens har årets vedtagne budget for antallet af stillinger, der skal nedlægges i Hvidovre Kommune?

Det har kommunalbestyrelsesmedlem Anders Liltorp spurgt om, og svaret er, at der samlet forventes en reduktion på 18 årsværk og en udvidelse på 5 årsværk. Foreløbig er der indledt afsked af 8 medarbejdere, fremgår det af det notat, som er udarbejdet efter politikerens spørgsmål til kommunalbestyrelsesmødet.

- I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27 er der forudsat ændringer i antallet af årsværk. Der reduceres med anslået 18 årsværk og udvides med 5 – årsværkene er når reduktionen er fuldt udmøntet, fremgår det af svaret til politikeren.

I notatet er der desuden en tabel, der viser hvilke kommunale områder, der vil opleve en reduktion i årsværk, altså stillinger. F.eks. vil såkaldt restriktiv visitation i hjemmeplejen afstedkomme en reduktion på 3,5 årsværk. Lukning af Multicafeen vil medføre en reduktion på 2,2 årsværk og justering af serviceniveau på Rådhuset yderligere 2 årsværk. Også en reduktion af vejvedligeholdelse vil betyde en reduktion på 2 årsværk. Flere andre områder har reduktioner på et enkelt årsværk. Det drejer sig for eksempel om nedlæggelse af Seniorliv i Hvidovre, afskaffelse af erhvervsplaymaker-stillingen og en ændring af indsatserne målrettet unge i Hvidovre.

Til gengæld er det forventningen, at der skal tilføres 3 årsværk til miljøtilsyn, 1 årsværk til byudvikling og 1 årsværk til øget kontrolindsats.

Af notatet fremgår det endvidere, at en del af reduktionerne vil kunne foretages uden deciderede afskedigelser, f.eks. ved stillingsledighed.

- Konkret er der – på nuværende tidspunkt - indledt afsked af i alt 8 medarbejdere. Forud for denne proces har det været undersøgt, hvorvidt de pågældende medarbejdere har kunnet omplaceres på tværs af organisationen inden for det konkrete arbejdsfelt, står der i notatet.

I følge notatet vil de pågældende medarbejdere som udgangspunkt fortsat arbejde i deres nuværende stilling i den opsigelsesperiode, som følger medarbejdernes individuelle forhold på mellem 3-6 måneder.

Foto: Anders Liltorp har spurgt ind til, hvor mange medarbejdere der skal fyres efter årets vedtagne budget.

red