Åbent brev til borgmesteren: ER HVIDOVRES TRÆPOLITIK HELT ÆNDRET?

Åbent brev til borgmesteren: ER HVIDOVRES TRÆPOLITIK HELT ÆNDRET?

JAN OLE ANDERSEN om kommunens helt uforståelige træfældning på Ege Alle:

LÆSERBREV: Jeg har lige set at de fine gamle sunde og friske egetræer på Ege Alle er blevet fældet. Dette sker en måned efter at kommunalbestyrelsen/byrådet vedtog en ny træpolitik. Hovedbudskabet i denne var - og er (citat): "at (citat) “bevare og beskytte eksisterende træer” og “plante flere træer og skabe flotte grønne rum i Hvidovre”.

Det hænger jo ikke sammen! De to ting står i skærende kontrast til hinanden. Kan man få en forklaring fra borgmesteren?

Det hele begyndte jo med at et par borgere - helt på egen hånd - gik ud på offentlig vej med motorsav og fældede nogle gamle smukke egetræer, vel vidende at de var ude i ulovligt ærende. De havde nemlig på en forespørgsel til kommunen fået et klart skriftligt NEJ til den ønskede træfældning fra den daværende borgmester Helle Adelborg. Alligevel fældede de træerne og blev derefter anmeldt til politiet. Sagen endte i retten med en klar domsfældelse.

Grotesk drejning

Så skulle man tro at sagen endte her. Men nej. Sidenhen har sagen taget en grotesk og surrealistisk drejning, med nærmest konspiratoriske overtoner.

Et flertal af vore lokale politikere vedtog nemlig derefter at rydde alle vejtræerne og opgive erstatning fra de hærværksdømte.

Klimahensyn?

Jeg troede ellers, vi boede i en retsstat og hvor vi af klimahensyn planter træer og ikke fælder dem. Men sådan er det åbenbart ikke mere i Hvidovre?.

Jan Ole Andersen.

Foto: GANG I FÆLDNINGEN! Hvidovre Kommune har haft et privat firma til at fælde de omdiskuterede træer på Ege Alle, der tilsyladende er helt uden sygdomme og ser friske ud i bunden.