Åbent møde om kommunens budget for 2025

 Åbent møde om kommunens budget for 2025

På torsdag den 2. maj kl. 18-20 har alle mulighed for at blive klogere på Hvidovre Kommunes økonomi og arbejdet med budgettet for de kommende år

Arbejdet med Hvidovre Kommunes budget for 2025-2028 er i gang, og torsdag den 2. maj kl. 18-20 er alle interesserede borgere og foreninger velkomne til et info-møde om budgettet. Det foregår i Strungesalen i Kulturhus Risbjerggaard. Også de forskellige råd og nævn i Hvidovre Kommune er inviteret, ligesom kommunens HovedMED-udvalg bestående af repræsentanter for medarbejdere og ledelse.

På mødet deltager også medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Hvidovre Kommunes øverste ledelse.

- Sidste år holdt vi for første gang et informationsmøde om budgettet for vores råd og nævn tidligt i budgetprocessen, og det fungerede så godt, at vi i år også gerne vil give borgere og foreninger mulighed for at være med, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Formålet med det åbne budget-møde i Kulturhus Risbjerggaard er at give de fremmødte et indblik i kommunens økonomiske situation og det arbejde, der ligger foran Kommunalbestyrelsen og kommunens administration, når der over de kommende måneder skal analyseres, forhandles og prioriteres.

- Vi har en fælles opgave med at sikre en sund og holdbar velfærd i fremtiden, og på mødet kan man blive klogere på de udfordringer og muligheder, der ligger foran os – både i Hvidovre Kommune og generelt hos de danske kommuner. Det er nemlig i høj grad det samme, fortæller borgmesteren.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på udvalgte emner undervejs.

Der vil være en let forfriskning til de første 100 fremmødte.

I august vil et budgetforslag fra Hvidovre Kommunes direktion blive sendt i offentlig høring, og på samme tidspunkt vil der blive åbnet for borgernes input på Deltag Hvidovre.