Åbner ny specialbørnehave og -skoleafdeling

 Åbner ny specialbørnehave og -skoleafdeling

Nyt skræddersyet tilbud til nogle af de mest sårbare børn giver familier mere ro i hverdagen og gør det muligt at arbejde tæt og koordineret sammen omkring børnene i deres nærmiljø

Torsdag den 14. september blev specialbørnehaven Stjernen og en ny afdeling af specialskoletilbuddet Huset i Avedøre officielt indviet. En tidligere daginstitution er blevet sat i stand, så den nu kan huse op til 12 børnehavebørn med indgribende funktionsnedsættelser inden for autismespektret og tilsvarende op til 12 elever i indskolingsalderen.

De første børn startede allerede her i august, og det nye specialtilbud i Hvidovre er blevet godt modtaget af familierne.

I tilbuddet arbejder både specialpædagoger, pædagogmedhjælpere, en pædagogisk koordinator, børnefysioterapeut, børneergoterapeut og to ledere med særlige kompetencer indenfor specialområdet. De vil arbejde sammen med både PPR, Familierådgivningen, Sundhedsplejen og børneterapeuterne i Hvidovre Kommune.

– Jeg er glad for, at vi har fået skabt det her skræddersyede lokale specialtilbud til nogle af vores mest sårbare børn. Børnene har nogle helt særlige behov i hverdagen, og i Stjernen kan fagfolk arbejde tæt og koordineret sammen omkring børnene i deres nærmiljø. Vi tror og håber, at det vil gavne børnene, at børnehave og skole nu ikke ligger i en helt anden kommune, end dér hvor de bor, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon og fortsætter:

– At slippe for lang transport til en anden kommune, og det er nemmere for forældre og medarbejdere at være i kontakt, giver forhåbentlig mere ro i dagligdagen – både for børnene og deres familier. Og en hverdag, der mere ligner den, som andre familier har.

De fleste af de børn, som starter i specialbørnehaven Stjernen, vil kunne fortsætte i skoletilbuddet samme sted eller i Huset på Avedøre Skole kun et par kilometer derfra.