Adelborg ud af Økonomiudvalget

Adelborg ud af Økonomiudvalget

Hvidovres tidligere borgmester, Helle Adelborg (A), ønsker at træde ud af Økonomiudvalget og stoppe som 2. viceborgmester

Hvidovres tidligere borgmester, Helle Adelborg, ser ud til at træde ud af det magtfulde Økonomiudvalg og desuden stoppe som 2. viceborgmester. Posterne overlades til Socialdemokratiets nuværende borgmesterkandidat Anders Liltorp.

Helle Adelborg har meddelt, at hun ønsker at træde ud af Økonomiudvalget og overlade posten som 2. viceborgmester til Anders Liltorp.

Det fremgår af dagsordenen til tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor kommunalbestyrelsen skal behandle Helle Adelborgs anmodning.

- Helle M. Adelborg (A) har meddelt, at hun ønsker at udtræde som 2. viceborgmester og overlade pladsen til Anders Liltorp (A). Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Helle M. Adelborg (A) fritages fra hvervet som 2. viceborgmester pr. 30. april 2024 og for resten af funktionsperioden. At godkende, at Anders Liltorp (A) indtræder som 2. viceborgmester for resten af funktionsperioden, fremgår det af sagsfremstillingen.

Den samme ordlyd gør sig gældende for pladsen i det magtfulde Økonomiudvalg, hvor Helle Adelborg har siddet i en årrække som markant Socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen, sidenhen som borgmester og senest siden valget som valgruppe 2's førstevalg.

Det fremgår ikke af dagsordenen, hvorfor Helle Adelborg ønsker at udtræde af Økonomiudvalget, men årsagen skal formentlig findes i, at hun ikke længere er Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen tirsdag aften, og såfremt den godkendes indtræder Anders Liltorp i Økonomiudvalget fra 1. maj. Anders Liltorp indtræder med skiftet desuden i Bevillingsudvalget og i Hvidovre Erhvervsnetværk.

 

red