ÆLDRE-FORUM PÅ 48 PERSONER I HVER KOMMUNE

ÆLDRE-FORUM PÅ 48 PERSONER I HVER KOMMUNE

Et ÆLDRE-FORUM i hver kommune vil medsikre god praktisering af den nye ældrelov, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

LÆSERBREV: Den kommende nye ældrelov's succes står og falder med grundlæggende enighed og forståelse for, hvordan den bør praktiseres i dagligdagen.

Der vil i den enkelte kommune være brug for jævnlige dialog-møder 3-6 gange årligt over 3-5 år med og i et ÆLDRE-FORUM med drøftelse af udviklingen, og hvordan hverdagen bør tilrettes.

Et sådant ÆLDRE-FORUM kan f.eks. bestå af 48 personer, fordelt på:

20 ældre personer som ”brugere af ældreloven”.

14 politikere og administrative ledere

14 plejepersoner (ledere/medarbejdere)

med løbende udskiftninger efter ønske og behov.

Med et sådant ÆLDRE-FORUM i hver kommune – i alt 4.700 kyndige personer - til over 3-5 år at medsikre god praktisering af den nye ældrelov er der mulighed for en i hverdagen grundlæggende, bred landsdækkende forståelse for at medvirke til, at den nye ældrelov bli'r den succes, den forhåbentlig fortjener.

 

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren