ÆNDRINGER ØGER TRAFIKSIKKERHEDEN

ÆNDRINGER ØGER TRAFIKSIKKERHEDEN

VEJ og PARK med svar på læserbrev om trafiksaneringen på Hvidovrevej:

LÆSERBREV: Vi beklager, hvis ændringerne af Hvidovrevej har gjort nogle beboeres hverdag mere besværlig, som en læser skrev i sidste uges avis.

Trafiksaneringen af Hvidovrevej mellem Brostykkevej og Sollentuna Alle er lavet for at øge trafiksikkerheden på strækningen. Der er med hellerne skabt sikre overgange for bløde trafikanter, ikke mindst for skoleelever til Dansborgskolen.

Samtidig gør vi vejen grønnere. Udover de allerede plantede bede vil der meget snart blive plantet 18 nye vejtræer, som er til gavn for klima, miljø og natur.

Før den politiske vedtagelse af planerne for strækningen var to mulige forslag i høring hos de berørte grundejerforeninger langs strækningen, ligesom alle andre medborgere har haft mulighed for at komme med input til planerne.

Som med alle forandringer kan det dog tage et stykke tid at vænne sig til noget nyt. Vi vil også løbende evaluere vejens forløb og vurdere, om der skal laves ændringer. Oplever du problemer med vejen eller har du input, kan du bruge app’en ’Giv et praj’ eller sende en mail til toe@hvidovre.dk.

Vi henstiller i øvrigt til, at bilister og øvrige trafikanter som altid tager hensyn til hinanden, så vi sammen kan få trafikken på Hvidovrevej til at glide bedst muligt.

Venlig hilsen

Vej og Park

i Hvidovre Kommune