Affald & Ressource: Undersøgelse går i gang i denne uge

Affald & Ressource: Undersøgelse går i gang i denne uge

I sagen om dårligt arbejdsmiljø i renovationsafdelingen sætter kommunen advokatfirma til at belyse forholdene

I denne uge sættes der gang i den bebudede undersøgelse af en klage om dårligt arbejdsmiljø og ulovlige forhold, som fagforeningen 3F har sendt til Hvidovre Kommune på vegne af medarbejdere i Affald og Ressource.

Undersøgelsen gennemføres af advokatfirmaet Horten for at få en uvildig part til at belyse de udfordringer, der er på området. Formålet er at afdække forholdene i Affald og Ressource, herunder særligt i relation til klagen og arbejdsmiljøet generelt.

I klagen er der 21 klagepunkter på hændelser, som omhandler arbejdsmiljø og lovbrud, og de bliver nu undersøges grundigt. Advokaten vil gennemgå eksisterende materiale og gennemføre interviews – i første omgang med ledelsen og 3F.

På den baggrund bliver det besluttet, hvem der ellers er behov for at tale med, og Horten vurderer, hvad de videre skridt i undersøgelsen skal være, herunder at undersøge yderligere materiale.

Hvidovre Kommune kan derfor endnu ikke sige, hvornår undersøgelsen er færdig, men vi forventer, at det tager 2-3 uger at gennemføre den. På grund af påsken forventer kommunen derfor en afrapportering senest omkring den 8. april.

– Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gerne ser undersøgelsen gennemført så hurtigt som muligt, så vi kan komme i gang med det videre arbejde med at reetablere et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i Affald og Ressourcer. I den forbindelse vil vi også få hjælp fra en ekstern arbejdsmiljørådgiver, siger kommunaldirektør Jakob Thune.

En alvorlig sag

Økonomiudvalget blev mandag aften orienteret om rammerne for undersøgelsen, og politikerne tager sagen meget seriøst, understreger borgmester Anders Wolf Andresen.

– Det er en alvorlig sag, og vi har et stort politisk fokus på at få løst udfordringerne på området snarest muligt, siger han.

Der har været arbejdet med trivslen i Affald og Ressource siden efteråret, da Hvidovre Kommune blev bekendt med, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet. Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse. Arbejdsgruppen har løbende drøftet, hvordan tilliden mellem parterne kan genoprettes, og hvordan der i fællesskab kan skabes et godt arbejdsmiljø.