Alle procedurer er overholdt

 Alle procedurer er overholdt

Hvidovre Kommune om ansættelse af familie og venner: Direktør for velfærdsområdet i Hvidovre Kommune, Tine Larting, svarer her på Hvidovre Avis’ spørgsmål om ansættelsesprocedurer i de kommunale institutioner

Ansættelsesprocedurer i Hvidovre Kommune overholdes, og ingen leder kan egenhændigt ansætte et familiemedlem, lyder det fra Hvidovre Kommunes direktør på området.

Hvidovre Kommune svarer dog ikke på, om det også gælder for lederes ansættelser af venner.

I forlængelse en gruppe medarbejderes kritik af specielt arbejdsmiljøet på Krogstenshave har Hvidovre Avis spurgt Hvidovre Kommune, om ansættelsesprocedurer på de kommunale institutioner, skoler og plejehjem er overholdt. Det er de, svarer Hvidovre Kommune helt overordnet.

Hvilke ansættelsesprocedurer er der for medarbejdere på kommunale institutioner som f.eks. Krogstenshave?

– Det vil typisk være en leder eller en afdelingsleder på en kommunal institution, der har myndighed til at ansætte (efter kompetenceplanen). Der er som regel et ansættelsesudvalg med både en leder og medarbejderrepræsentanter. På områder med skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser osv., deltager repræsentanter for bestyrelsen i ansættelsesudvalget. Det er lederen, der træffer den endelige beslutning, svarer Tine Larting.

Ikke udbredt

Hvidovre Avis er blevet gjort opmærksom på flere plejehjem og på skoler i kommunen, hvor ledere har ansat familiemedlemmer og venner direkte under sig.

– Vi har undersøgt avisens formodning om, at vi har flere tilfælde af ledere, der har familiemedlemmer ansat direkte under sig. Det kan vi ikke bekræfte er tilfældet. I de helt enkeltstående tilfælde, hvor der er nær familiemæssig tilknytning mellem en leder og en medarbejder, er dette kendt af kommunens øverste ledelse – og ansættelsesforholdet bliver i praksis håndteret, så ledelsesansvar, MUS-samtaler osv. bliver overflyttet til en anden leder, der enten er på samme niveau eller overordnet, på samme arbejdsplads. Derfor er der ikke noget, der tyder på, at det er udbredt, svarer Tine Larting.

Bliver alle stillinger på de kommunale institutioner slået op?

– Som udgangspunkt bliver alle stillinger som minimum slået op på kommunens hjemmeside og på jobnet.dk og derefter besat på baggrund af ansøgninger, der kommer, siger Tine Larting.

Hvilken type stillinger gør ikke?

– Hvis der er tale om vikariater af kortere varighed, f.eks. ferieafløsere eller intern omrokering, er der ikke krav om, at stillinger slås op. Der er en undtagelse i lovgivningen, siger Tine Larting.

Kan en leder ansætte en medarbejder uden at andre har været inde over ansættelsen?

– Den leder, der er ansættende myndighed ifølge kommunens kompetenceplan, står for ansættelsen. Der vil dog typisk være nedsat et ansættelsesudvalg med deltagelse af medarbejderrepræsentanter også, svarer Tine Larting.

Kan Hvidovre Kommune dokumentere, at en eventuel ansættelsesprocedure på f.eks. Krogstenshave er overholdt?

– Der er ikke noget, der tyder på, at f.eks. Krogstenshave ikke skulle leve op til vores almindelige retningslinjer for ansættelser – eller at der skulle være en udbredt ansættelse af familiemedlemmer. Vi har på Krogstenshave pt et enkelt ansættelsesforhold, hvor der er en familiemæssig relation, men der er ikke tale om, at et familiemedlem har ansat et andet familiemedlem. Lederen har ikke været inde over den konkrete ansættelse, siger Tine Larting.

Ikke god skik

Er det god skik, at ledere ansætter familiemedlemmer og nære venner i stillinger under sig?

– Det er selvfølgelig ikke god skik, at en leder ansætter egne nære familiemedlemmer. Det er sådan i Hvidovre, at mere end halvdelen af kommunens medarbejdere på de mest borgernære velfærdsområder også bor i kommunen. Derfor vil det være almindeligt forekommende, at medarbejdere med familierelationer arbejder samme sted. I de enkeltstående tilfælde hvor en leder har et familiemedlem ansat, bliver det i praksis håndteret så MUS-samtaler, ledelsesansvar mv. bliver overflyttet til en anden leder, der enten er på samme niveau eller overordnet, på samme arbejdsplads, slutter Larting.

 

red