Alvorlig situation på Gungehusskolen

Alvorlig situation på Gungehusskolen

Gungehusskolens afgangselever har haft for lave karakterer - oplyste borgmester Anders Wolf Andresen tirsdag kommunal-bestyrelsen

Det går ikke godt med karaktererne for Gungehusskolens afgangsklasser. Faktisk så dårligt, at skolen nu har haft tilsyn.

- Gungehusskolen har været udtaget til et kvalitetseftersyn af Styrelsen for undervisning og kvalitet. Udtagelsen sker på baggrund af de faglige resultater til eksamenerne de seneste to år. Det drejer sig om de bundne prøvefag dansk, matematik, engelsk og naturfag. Og der befinder skolens karakterer sig blandt de nederste 10% på landsplan. Desuden så har løfteevnen, altså forskellen mellem resultaterne i afgangsprøverne og den socioøkonomiske reference, været under det forventede de seneste to år. Så målet med tilsynet, det er, at forbedre de faglige resultater og skolens løfteevne. Tilsynet løber i skoleåret 23 til 24, hvor styrelsen vurderer om tilsynet skal fortsætte, sagde Anders Wolf Andresen under meddelelser på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Borgmesteren tilføjede:

- Administrationen har sagt ja til et tilbud om vejledende forløb fra Børne- og undervisningsministeriet, så der knyttes læringskonsulenter fra ministeriet til arbejdet. Center for Skole- og Uddannelse vil udarbejde en sag til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2023, hvor sagen bliver forelagt til godkendelse, sluttede borgmesteren.

Meddelelsen var ikke en del af den politiske dagsorden, men sagen vil, som borgmesteren sagde, blive taget politisk op i august.

 

red