ALVORLIGE NEDSKÆRINGER FOR DE ÆLDRE I HVIDOVRE

 ALVORLIGE NEDSKÆRINGER FOR DE ÆLDRE I HVIDOVRE

BIRTHE MINGON går i rette med den fungerende borgmester:

LÆSERBREV: I Hvidovre Avis onsdag den 8. nov. kommenterer den fungerende borgmester, Søren Friis Trebbien på vores bekymringer for besparelserne på ældreområdet. Jeg bliver endnu mere bekymret for ældreområdet, for det fremgår af kommentarerne, at den fungerende borgmester ikke har specielt kendskab til de to områder, vi pegede på.

Trebbien peger på, at der fortsat vil være flere forskellige tilbud til borgere med demenssygdomme og deres pårørende, Hele projektet Demensvenlig Hvidovre er en aftale, der løber frem til 2025, og når man sparer projektet væk pr. 1. januar 2024, har man også opsagt lederen af projektet, og på nuværende tidspunkt er man lige midt i at klæde hjemmeplejen på til at kunne tage sig af de mange ældre borgere, der i mere eller mindre grad lider af demens. Et andet vigtigt projekt er de yngre demente, der samles i Aktivitetscentret og bliver beskæftiget i et fællesskab, der støtter dem, og som aktiverer dem i deres dagligdag.

Jeg spørger bare, hvordan skal der fortsat være tilbud til dement-området, når den ansvarlige leder af Demensvenlig Hvidovre stopper pr. 1. januar.

Seniorliv sparet væk

I Budgetaftalen for 2024 understreges det, at aftalen i meget høj grad er udtryk for et politisk ønske om helt overordnet at fastholde det nuværende serviceniveau på velfærdsområderne, og det understreges, at der er sikret et godt grundlag for alle de store velfærdsområder i det kommende år.

Det passer ikke med, at man har sparet Seniorliv væk. Seniorliv der for få midler opretter tilbud til +60 årige, og gennem deres mange tilbud sparer kommunen for midler til sundhedsmæssig og social effekt arbejde. Seniorliv er med til at styrke fællesskaberne.

Trebbien nævner også i sit indlæg Seniorlivs store succes med Messen i Kometen. Den Messe kan ikke gennemføres uden Seniorliv og de mange frivillige, der er knyttet til dette arbejde. Seniorliv har i samarbejde med Ældre Sagen stået for en række arrangementer i Efterår 2023. Der er både underholdende og orienterende foredrag. Året og desværre også Seniorliv slutter af med et foredrag ”Bliv klogere på Osteporose. Hundrede tusinder af danskere har knogleskørhed uden at vide det. Der er ingen symptomer, hverken smerter eller andet ubehag, så de fleste finder først ud af det den dag en knogle brækker. Derfor er det vigtigt at opdage det tidligt, fordi en hurtig indsats kan have stor betydning for at undgå brud. Endnu et vigtigt emne, som Hvidovre Seniorliv tager op af betydning for de ældre borgere i Hvidovres Sundhed, og som medvirker til det forebyggende arbejde for de ældre.

Birthe Mingon