ANSÆTTELSEN – EN SKANDALE!

ANSÆTTELSEN – EN SKANDALE!

”En meget bekymret forældre” om ansættelsen af Hvidovres nye skoleleder:

LÆSERBREV: Hvor er ansvaret og respekten for Hvidovres skolebørn og deres forældre?

Det er da den tanke man får når man gang på gang ser, at Tine Larting går ud og forsvare kommunens ansættelse af den ny centerchef for skole & uddannelse Ole Møller Laursen, hvis flere offentliggjorte kritikpunkter nok ikke behøves at blive gentaget i dette indlæg.

Men måske de skal nævnes igen, så man også kan håbe kommunalbestyrelsen måske vil stille spørgsmål ved denne ansættelse, eller skal vi kalde det en forfremmelse?

Der er modtaget kritik fra Hvidovre kommunes Borgerådgiver i en sag der flere gange er omtalt i Hvidovre Avis. Der er kommet påbud fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)Gungehusskolen som Ole Møller Laursen var leder af før sin forfremmelse er blevet udtaget til kvalitetskontrol af Børne & Undervisningsministeriet på baggrund af senere års faldende karakterer, derudover kan skolen også udtages pga. trivslen på skolen.

Når Hvidovres Borgmester Anders Wolf Andresen tidligere før ansættelsen har slået sig på Hvidovre, skal i superligaen, ikke bare vores lokale fodboldhold, men også folkeskolen så er ovenstående en konklusion af man nok ikke skal forvente dette sker med den centerchef for skole & uddannelse som ansættelse udvalget har fundet egnet.

Bekymrende at han skal rådgive!

En bekymrende ting vedr. Ole Møller Laursen er, at han nu skal rådgive sine ledere rundt på folkeskolerne om hvordan de skal agere i mobbesager, sager om specielle behov og det at tage ansvar for Hvidovre kommunes skoleelever og deres forældre. Dette ser i lyset af han som leder på Gungehusskolen ikke har oplyst forældre om den Råd & Vejledningspligt der i fht til at få løst udfordringer på skolen, denne lov følges både af forvaltningsloven og god forvaltningsskik. Og efter samtaler med flere forældre der har oplevet samarbejdsproblemer med Ole Møller Laursen på Gungehusskolen, er det tydeligt han aldrig har oplyst om denne del. Det er ganske enkelt en katastrofekurs som Hvidovres folkeskoler er på vej i mod!!

Men Når Søren Friis Trebbien (medlem af ansættelsesudvalget) og Tine Larting flere gange går ud og forsvarer ansættelsen, viser det meget tydeligt at man ikke er bekymret for ansættelsen af Ole Møller Laursen. Samtidigt beviser det, at man nok heller ikke bekymre sig for eleverne og forældres retssikkerhed og ønsker en sikker kurs i fremtiden. Det er meget skræmmende. Der tegner sig et billede af en 'Vennernes klub ‘som jeg tidligere har skrevet om i tidligere indlæg.

Og så er mit store spørgsmål i fht til Genitor, det rekrutteringsbureau, som Hvidovre kommune bruger ganske ofte, om der er også er kigget ind deres ansættelser andre steder i det offentlige på tunge økonomiske poster

Da man ved simpel søgning på internettet kan se flere ansættelser af ledende personer har slået voldsomt fejl, og disse ansættelser har koster borgerne mange millioner, ved fratrædelse. Én enkelt direktør har modtaget 2,5 millioner kroner i gyldent håndtryk efter fem måneders arbejde. Og da Genitor ikke har taget i betragtning af der under ansættelsesforløbet af Ole Møller Laursen har pågået en intern undersøgelse som først er afsluttet syv dage efter offentliggørelsen af denne forfremmelse, må der være to muligheder i dette. At man har været farvet af at forfremme Ole Møller Laursen, da han som mangeårig ansat i Kommunen skulle have en belønning.. Eller den anden mulighed som foreligger, er at man slet ikke har oplyst Genitor om den interne undersøgelse?

Dog vil jeg mene at en virksomhed som Genitor også har adgang til internettet, og selv kunne hvilket man da formoder man gør, ville Google kandidaterne, og ved en søgning ville de nævnte kritikpunkter komme frem. Men den søgning har man nok ikke foretaget, og har man så er det uforstående at man alligevel blandt mere end 10 kandidater fandt manden med så meget modtaget kritik i samme kalenderår fik stillinger som ny centerchef for skole og uddannelse i Hvidovre kommune.

Bør tages op igen

Kommunalbestyrelsen bør på førstkommende møde, stille spørgsmål til denne ansættelse, og vise de er valgt for at ville byens børn i Folkeskolen det bedste, og hjælpe Borgmester Anders Wolf Andresen med at få skolerne op i rækkerne. Borgmesteren har en opgave der skal løses, det har kommunen, og så skal ansættelse udvalget nok erkende der er ansat den forkerte og at man ikke har været grundig nok i sin research, og handle derfra.

Dog har Søren Friis Trebbien stolt forsvaret ansættelsen af Ole Møller Laursen i avisens spalter. Så en erkendelse fra ham er nok for meget at håbe på. Og med Tine Lartings samme forsvar, er det heller ikke der man vil erkende man ikke har været omhyggelig nok for at sikre skolernes fremtid og børn videre vej i uddannelsessystemet.

Og følger man med på bl.a. Facebook kan man opleve flere og flere borgere sætte spørgsmålstegn ved skolernes nye kaptajn Ole Møller Laursen. Man kan spørge sig selv om kaptajnen ikke bør gå fra borde i tide?

Den ansættelse er en skandale!

En meget bekymret

forældre med børn

i Hvidovres Folkeskole