Antal pensionister i arbejde steg med 16% sidste år

Antal pensionister i arbejde steg med 16% sidste år

Måske endnu mere i år, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

LÆSERBREV: Stadig flere finder det rart og klogt at fortsætte med at arbejde som pensionist og opnå både lønindkomst og folkepension.

Det gjorde 16% flere – nemlig 9.600 - i alt 69.890 sidste år. Og givet pænt flere i år og de kommende år. Nu hvor modregningen i folkepensionen er ophævet ved lov.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering..

Måske med det store og øgede behov for arbejdskraft kan det ende med over 100.000 i år.

At kunne arbejde videre på fleksibel deltid og fortsætte med at være forbundet til eget sociale netværk kan være fristende og nok også både mentalt og sundhedsmæssigt et gode for den enkelte og for samfundet.

Som at gå på aftægt på landet i forrige årtusinde , i første halvdel af forrige århundrede. Det ligner en succes. Måske begrænses af, at mange kan komme til at ”drukne” som ”HJÆLPE-PASSERE” for egne sent fødte børnebørn og egne forældre i eget hjem højt oppe i årene med frygt for at komme på og mangel på plejehjem.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren