AOF Hvidovre har skiftet navn Hvidovre Aftenskole

AOF Hvidovre har skiftet navn Hvidovre Aftenskole

– ny aftenskole med 90 år på bagen

AOF Hvidovres repræsentantskab har på sit ordinære repræsentantskabsmøde i torsdags den 2. maj besluttet at skifte navn til Hvidovre Aftenskole og samtidig starte et samarbejde med Dansk Oplysningsforbund (DOF).

Vil bevare lokal selvbestemmelse

Det er skolens bestyrelse og ledelse, som har indstillet til repræsentantskabet at skifte landsforbund.

– AOF Danmark arbejder kontinuerligt i retning af mere centralisering af beslutningsprocesser og daglig drift, udtaler den lokale AOF-formand Ole Bested.

– Det er ikke foreneligt med Folkeoplysningslovens bestemmelser om lokal forankring. Hvidovre Aftenskole ønsker at fortsætte med lokal folkeoplysning der er tilrettelagt efter lokale ønsker og behov. Den lokale forankring er ligeledes en nødvendighed for kommunalt tilskud til aktiviteterne.

Derfor har en enig bestyrelse og ledelse anbefalet repræsentantskabet at benytte en anden samarbejdspartner, så skolen kan bevare sin lokale forankring og beholde beslutningskompetencen og administrationen i Hvidovre.

– Vi er meget glade for, at repræsentantskabet var enige, bemærker aftenskoleleder Connie Wilhjelm.

– Hvidovre Aftenskole har dog ikke planer om at ændre skiltet med de store, røde AOF-bogstaver på bygningen på Hvidovrevej 438, hvor skolens administration holder til. Såvel administration som undervisningen forventes at skulle flytte i løbet af den kommende sommer.

Fortsætter uforandret

Hvidovre Aftenskoles idégrundlag, repræsentantskab, bestyrelse, ledelse, administration og undervisere er de samme som for det tidligere AOF Hvidovre, og alle igangværende hold fortsætter uforandret. Deltagere, som er tilmeldt fremtidige kurser eller ture under AOF Hvidovre, fortsætter automatisk på samme vilkår i Hvidovre Aftenskole.

To vigtige ting er dog anderledes. For at finde Hvidovre Aftenskoles kommende kurser og arrangementer, skal man kigge på skolens nye hjemmeside hvidovreaftenskole.dk. Og for at sende en mail til skolen skal man skrive til kontor@hvidovreaftenskole.dk – kontorets personale, telefonnummer og åbningstider er stadig de samme.

Født som 90-årig

Hvidovre Aftenskole har under forskellige navne eksisteret siden 1934. Frem til 2. maj 2024 var skolen tilknyttet landsforbundet AOF, og den har gennem tiden heddet AOF i Hvidovre, AOF-Dag- og aftenskolen i Hvidovre og senest AOF Hvidovre. Der er med andre ord ikke tale om en ny skole, men om et nyt navn til en gammel skole!

Foto: Vigtigt med den lokale selvbestemmelse, siger AOF-Hvidovres formand Ole Bested.