Arbejdsmiljø på Krogstenshave: Ledere ansætter familie og venner

Arbejdsmiljø på Krogstenshave: Ledere ansætter familie og venner

Det skaber et “usundt” arbejdsmiljø, lyder det fra medarbejder. Andre siger, at problemerne har varet i årevis

Hvis to ledere på en kommunal arbejdsplads er i tæt familie eller er nære venner, kan det næppe undgås, at de drøfter arbejdslivet på hjemmefronten eller til private sammenkomster. Det kan føre til, at de øvrige medarbejdere potentielt kan komme i tvivl om, om loyalitet overfor familiemedlemmer og venner kommer før faglighed. Det er en situation, der skaber et usundt arbejdsmiljø.

Sådan lyder kritikken fra flere både nuværende og tidligere medarbejdere på Krogstenshave.

Hvidovre Avis beskrev i seneste avis, hvordan to medarbejderes klage over blandt andet arbejdsforholdene på Krogstenshave har ført til en grundig kommunal undersøgelse af forholdene på det lokale plejehjem. Konklusionen var, fra Hvidovre Kommunes side, at kritikken ikke kan genkendes. Hvidovre Kommune oplyser desuden nu, at 15 medarbejdere efterfølgende har henvendt sig til ledelsen, for at sige, at de ikke genkender indholdet i den klage, som to medarbejdere har fremsendt. Dog anerkendte Hvidovre Kommune, at der har været medicinsvind på Krogstenshave, og at der løbende arbejdes på arbejdsmiljøet.

Mener Hvidovre Kommune, at arbejdsmiljøet på Krogstenshave er godt?

– Ja, vi mener at arbejdsmiljøet på Krogstenshave er godt. Dette understøttes af trivselsmålinger og APV’er, hvor den seneste APV netop er gennemført i september 2023. Det understøttes også af en bred kreds af medarbejdere (15 stk.), der meget hurtigt gik til ledelsen og tog afstand til den klage, der kom ang. de beskyttede boliger. Krogstenshave er kendetegnet ved dygtige medarbejdere og ledere, som løfter deres opgaver på kvalificeret vis, også når det handler om arbejdsmiljøet. Vi tager henvendelser vedrørende arbejdsmiljø meget alvorligt, og arbejdsmiljø og trivsel er altid et vigtigt emne på vores plejehjem, siger centerchef Mette Odgaard Holck til Hvidovre Avis.

Nepotisme

Flere nuværende og tidligere medarbejdere har imidlertid den seneste uge kontaktet Hvidovre Avis, og de påpeger, at selv om de ikke genkender alle kritikpunkterne i den førnævnte klage, så mener de, at arbejdsmiljøet på Krogstenshave er uhensigtsmæssigt pga. forhold, de beskriver som nepotisme.

– Den større udfordring på Krogstenshave er den nepotisme, der foregår. De ansætter veninder, døtre, sønner og finder medarbejdere internt. Det, synes jeg, skaber et meget usundt miljø i en organisation. Det skaber en ulighed blandt medarbejderne og nogle dynamikker, der ikke er sunde, fortæller en kilde til Hvidovre Avis.

Kilden tilføjer:

– Man bliver i tvivl om, om det handler om at løse opgaven bedst muligt eller om at tilgodese egne interesser. Så for mig at se handler det om dynamikker og ledelse. For hvordan kan man nogensinde håndtere det objektivt, hvis man har ansat et nært familiemedlem, der måske ikke lever op til opgaven? Og som medarbejder bliver man i tvivl, om de her mennesker er ansat på samme vilkår som alle andre, siger kilden.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om ledere på Krogstenshave må ansætte familiemedlemmer i egen gruppe. Til det svarer direktør for Børn- og Velfærd, Tine Larting:

– Nej, ledere må ikke ansætte egne familiemedlemmer. Det er korrekt, at der er enkelte medarbejdere og ledere med familie-relationer ansat på Krogstenshave. Ansættelse af medarbejdere sker dog altid ud fra objektive, faglige kriterier og enslydende vilkår og rammer. Det tilstræbes, at nære familierelationer ikke arbejder på samme afdeling, siger Tine Larting til Hvidovre Avis.

Flere eksempler

Hvidovre Avis har imidlertid kendskab til i hvert fald tre ledende medarbejdere, der har ansat enten egne familiemedlemmer eller nære bekendte i stillinger på Krogstenshave.

Hvidovre Avis har derfor spurgt Hvidovre Kommune, om kommunen mener, at ansættelserne er hensigtsmæssige for arbejdsmiljøet på Krogstenshave, og om ledelsen på Krogstenshave er bekendt med, at de ikke må ansætte familiemedlemmer i grupper under dem.

– Hvidovre Kommune er bekendt med, at der tidligere har været enkelte tilfælde, hvor ledere har ansat medarbejdere, de har en familierelation til. Fremadrettet vil dette ikke være praksis. Når der ansættes nye medarbejdere på Krogstenshave og på kommunens øvrige plejehjem, er opmærksomheden rettet mod at få medarbejdere hvis kompetencer, faglighed og kvalitet er de bedst mulige. Det vil også fremadrettet være muligt, at medarbejdere med familierelationer arbejder på samme plejehjem, svarer centerchef Mette Odgaard Holck til Hvidovre Avis.

Hun tilføjer, at Hvidovre Kommune ikke som sådan har en personalepolitik, der adresserer lederes ansættelse af venner og familie.

– Hvidovre Kommune har som sådan ikke nedfældet retningslinjer herom i f.eks. en personalepolitik, da forholdet omkring f.eks.. en leders ansættelse af familiemedlemmer og venner er reguleret af forvaltningsloven (kap. 2) og en række almindelige forvaltningsretlige grundsætninger (habilitetsreglerne), lyder det fra Mette Odgaard Holck.

Problemer i en årrække

I følge Hvidovre Avis’ oplysninger er et problematisk arbejdsmiljø på Krogstenshave ikke noget nyt. En gruppe tidligere medarbejdere, der alle har sagt op eller er blevet fyret fra det lokale plejehjem kommer med samstemmige historier om, hvor svært det var for dem, at arbejde på det lokale plejehjem. En af dem er Maria Vestergaard, der var ansat på Krogstenshave fra 2009 og frem til 2014. Maria Vestergaard har siden sin ansættelse i 2014 henvendt sig til den daværende centerchef for området, den tidligere borgmester og den nuværende borgmester, fordi hun mener, at arbejdsmiljøet på Krogstenshave trænger til en massiv gennemgang.

– Jeg arbejdede som sosu-assistent i de beskyttede boliger på Krogstenshave. Er der slet ikke nogen, der kan se, hvad der foregår der? Hvidovre Kommune er vel vidende om det, for jeg har fortalt både den nuværende og den tidligere borgmester om det, siger Maria Vestergaard.

Også Maria Vestergaard peger på, at flere i ledelsen på Krogstenshave allerede i 2014 havde meget tætte relationer med hinanden, som gjorde det svært at navigere i som medarbejder.

– Jeg er så ked af, at man endnu ikke har fået øjnene op for det, siger Maria Vestergaard.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, om de er bekendt med tidligere arbejdsmiljøproblemer på Krogstenshave, og hvad der er blevet gjort ved det. Hvidovre Kommune svarer:

– Krogstenshave arbejder løbende med at fastholde et godt arbejdsmiljø og har også siden henvendelsen arbejdet med en række tiltag, som styrker arbejdsmiljøet, blandt andet en bredt inddragende proces hvor Triogruppe og MED-udvalg har inviteret alle teams og medarbejdere med i formuleringen af en fælles kerneopgave netop som omdrejningspunkt i arbejdsfællesskabet. Derudover arbejder Krogstenshave målrettet med kompetenceudvikling indenfor blandt andet demens, forråelse (omsorgstræthed) og antipsykotisk medicin, og ledelsen har igangsat en proces omkring et fælles ledelsesgrundlag hvor medarbejderne inddrages i at sætte ord på hvad god ledelse er for dem. Krogstenshave arbejder også aktivt med at opspore eventuelle tegn på dårligt arbejdsmiljø, blandt andet ved at arbejdsmiljørepræsentanterne er tilgængelige på faste tidspunkter i løbet af ugen, hvor medarbejderne kan henvende sigved eventuelle bekymringer, slutter centerchef Mette Odgaard Holck.

red