Arkæologiske undersøgelser i gang ved Gartnerhaven

 Arkæologiske undersøgelser i gang ved Gartnerhaven

Fund af langhuse på gartnergrund undersøges nu med arkæologiske udgravninger

Det kommende boligområde Gartnerhaven ved Byvej er under udvikling. Dels skal der bygges op mod 600 boliger, dels skal der etableres et grønt område som bliver frit tilgængeligt for alle, der kan lide spændende natur.

I forbindelse har developerne af området meldt ud, at grunden nu skal undersøges for skjulte fortidsminder.

- Som det første er vi i gang med arkæologiske undersøgelser på grunden. Dette er nødvendigt for at sikre, at eventuelle skjulte fortidsminder bliver identificeret og bevaret, inden vi går videre med anlægs- og jordarbejde. Formålet er at respektere og bevare vores kulturarv, og denne indledende fase er afgørende for at sikre, at ingen historiske værdier går tabt under byggeprocessen, skriver developerne.

Tegn på langhuse

Tilbage i december blev der således foretaget indledende undersøgelser.

- Arkæologerne har i december 2024 foretaget indledende undersøgelser, hvor de har fundet tegn på langhuse fra oldtiden. De vil i i denne uge gå i gang med at udgravning af disse fund, ligesom de vil lave søgerender på den resterende del af området, skriver developerne og tilføjer:

- Der arbejdes omhyggeligt og professionelt med at gennemføre disse undersøgelser, og det forventes ikke, at arbejdet vil medføre gener af nogen art.