Bådelauget genopbygger bræt for bræt

 Bådelauget genopbygger bræt for bræt

Hvidovre Bådelaug har indsamlet 106.000 kr., men mangler stadig op mod 2 mio. kr. for at genopbygge bådebroen til det den var

Stormen den 21. oktober 2023 ramte Hvidovre Bådelaug så hårdt, at det groft sagt kun var betonelementer og piller, der stod tilbage, da vindene havde lagt sig.

Siden da har Hvidovre Bådelaugs medlemmer knoklet for dels at få ryddet op efter stormen, dels at finde muligheder for at finde midler til at få bådebroen genetableret. I følge formanden for Hvidovre Bådelaug, Leon Tilgård, løber en genopbygning af bådebroen op i mere end 2 mio. kr., og det kan hverken bådelaugets egen opsparing eller de indsamlede midler, de sidenhen har inkasseret i en mobileindsamling, tilvejebringe.

Knokles for broen

Alligevel står det ikke helt stille for Hvidovre Bådelaug. I den seneste tid har medlemmerne nemlig genetableret en del af bådebroen for de midler, de har indsamlet og opsparet.

– Den del af broen, som vi kalder for t-stykket - altså der hvor man går fra land og ud til fordelingsbroen, har vi knoklet for at kunne lave for egne opsparede midler. Vi havde lidt selv, og så har vi vores mobilepay-indsamling, fortæller Leon Tilgård til Hvidovre Avis.

Besøg af borgmesteren

Formanden fortæller, at så vidt er et lykkedes at indsamle 106.000 kr., hvor donationerne har været på helt små beløb og så op til de 10.000 kr., som Lions Hvidovre har doneret. Desværre, lyder det fra formanden, er der stadig langt op til de 2 mio. kr., som han nu vurderer er det beløb, der vil være tilstrækkeligt til at genetablere resten af bådebroen.

– I lørdags havde vi besøg af borgmesteren, og jeg håber meget, at vi kan finde en løsning – det kunne f.eks. være at låne pengene af Hvidovre Kommune, siger Tilgård.

For at det skulle kunne lade sig gøre, skal Hvidovre Bådelaug imidlertid godkendes efter folkeoplysningsloven som en lokal forening.

Hvad gør I så i mellemtiden for at få jeres både i vandet?

– Bådene kommer ikke i vandet. Så længe der ikke er en bådebro, er der ikke mulighed for at søsætte dem. Kommunen har dog været flink til at sige, at de vil hjælpe med en opmagasineringsplads til de joller, der nu ligger på parkeringspladsen ved Bådelauget. Der er dog 18 af de større både, der pt. ligger i Hvidovre Havn, hvor vi kan forvente en regning på 3.600 kr. pr. båd for den enkelte bådejer, siger Leon Tilgård.

Formanden håber på, at Hvidovre Havn har forståelse for Hvidovre Bådelaugs situation, og at der måske kan forhandles en bedre aftale hjem.

Hurtig genopbygning

Lykkes det med at få lavet en aftale om lån fra Hvidovre Kommune, mener formanden til gengæld, at bådebroen relativt hurtigt vil kunne blive genetableret. I det hele taget er formanden forhåbningsfuld i forhold til, at der kan komme en løsning på problemet.

– Hvidovre Kommune har desuden lovet os at bakke op om en ansøgning til Maersk Fonden, så der er en chance for, at projektet reelt vil blive støttet, siger Leon Tilgård, der tilføjer, at bådebroen faktisk kan blive genopbygget på 2-3 måneder, hvis først midlerne til genopbygning er kommet i hus. Vi håber på det bedste og vores mobilepay-indsamling er åben indtil november. Tirsdag aften (efter redaktionens deadline, red.) har vi endvidere et medlemsforslag i Grundejerforeningen Strandøre om, at den skal støtte genopbygningen af Hvidovre Bådelaug, slutter Leon Tilgård.

Hvidovre Bådelaug fylder 50 år i september, men pga. situationen har Bådelauget valgt at fejre jubilæet med en sommerfest, hvor medlemmerne selv betaler for deltagelse. Bådelauget holder desuden standerhejsning til april.

Foto: Hvidovre Bådelaug er begyndt at genopbygge deres bådebro, men foreløbig har der kun været midler til den lette del, hvor der er betonunderstøttelse. Derfor samler Bådelauget stadig ind via deres mobilepay-indsamling 336222.

key