Badestige indvies til oktober

Badestige indvies til oktober

Arbejdet på nordmolen på Hvidovre Havn er blevet forsinket

Arbejdet på nordmolen på Hvidovre Havn er forsinket.

Det skyldes, at det har været sværere end ventet at få forstærkningen på plads på den yderste del af molen. Det har resulteret i, at de entreprenører, der løser opgaven for Hvidovre Kommune, kan konstatere at arbejdet er forsinket cirka 1 måned.

- Vi kan ikke, som forventet, indvie den offentligt tilgængelige badestige før medio oktober, hvor den nye forbedrede ydermole er klar til at blive taget i brug. Til gengæld håber jeg, at borgerne bliver glade for resultatet, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kristina Young.

Den forsinkede færdiggørelse af nordmolen betyder samtidig, at det arbejde, der skal i gang på den anden havnemole, sydmolen, hvor en anden entreprenør tager over, også først bliver færdig på et senere tidspunkt. Det skyldes, at den nuværende byggeplads, skal være lukket ned og ryddet op, før der kan indrettes en ny byggeplads til arbejdet på syd molen. Det bliver formentlig sat i gang den 1. november.

Foto: Arbejdet med at gøre havnemolen færdig er forsinket.