Beboere står over for cirka 50% lejestigning

Beboere står over for cirka 50% lejestigning

Sønderkærgårdens afdelingsbestyrelse peger på billigste brandsikrings-model: Flere scenarier har været vendt, den billigste er ikke at bruge 3.-salen. Det vil betyde manglende lejeindtægter, som de øvrige beboere så skal betale

Udbedring af brandsikkerheden i Lejerbos afdeling Sønderkærgården har siden 2020 været på dagsordenen hos beboere, Lejerbos administration og bestyrelse og Hvidovre Kommune.

Nu er der udarbejdet en række scenarier for at løse den alvorlige problemstilling, og alle scenarier betyder øgede udgifter for de tilbageblivende beboere. Afdelingens bestyrelse har peget på den billigste løsning af dem alle, der indebærer "u-udnytteliggørelse af 3. sal.

Det fremgår af et referat af en såkaldt mailgodkendelse, som er tilsendt bestyrelsen for afdelingen. Referatet er dateret 13. juli 2023.

- Baseret på, at afdelingen snarligt ikke har lejeindtægter for 3. sal, vil en "teoretisk afledt husleje" kunne beregnes. Husleje vedtaget udgør 856,92/m2 i gennemsnit og vil stige til kr. 1.150,92/m2, som følge af færre lejebærende kvadratmeter. Med indregning af fase 1 bliver huslejen for de resterende ca. kr. 1187,27/m2. Forudsat man gennemfører det vi kalder model 7a, vil konsekvensen for den teoretiske husleje for beboerne på st.-2. sal være en stigning på yderligere ca. 6,82% og blive på 1.269/m2, står der i dokumentet.

Knap 50% stigning

Den nævnte kvadratmeterpris er på årsbasis, og hvis man f.eks. har en lejlighed på 110m2 i Sønderkærgården betaler man nu ca. 7.855 kr. om måneden. Med model 7a vil man komme til at betale ca. 11.632 kr. om måneden. Det betyder med andre ord, en huslejestigning på knap 50%.

Af dokumentet fremgår det endvidere, at der også har været foreslået andre scenarier, hvor f.eks. 3. salen nedlægges, men der opføres nyt tag - altså som ejendommen var før 1992. Det vil medføre en huslejestigning på 68%.

- Driftsmæssigt er denne model at foretrække, men økonomien ligger væsentligt over model 7a, står der i referatet.

Yderligere to modeller er foreslået, hvor den ene er renovering af den eksisterende tagetage med samme boliger som nu. En sådan renovering vurderes at ville medføre en huslejestigning på mellem 60-70%. Den sidste model, der foreslås er nedtagning af tagetagen og etablering af en ny boligetage på 3. sal. Den model anslås at have en samlet økonomi på 278 mio. kr. og vil medføre en huslejestigning på mellem 68-75%.

- Teknisk og økonomisk er denne løsning ikke særlig attraktiv. Udgiften alene er højere, end man vil kunne bygge nyt for, hvorfor det næppe vil blive vedtaget af hverken afdelingsmøde eller organisationen, står der i dokumentet.

Hvidovre Avis har spurgt Lejerbos administration, hvornår beboerne bliver bekendtgjort med, hvilken løsning, der skal vælges og hvad det vil betyde for deres kommende husleje. Læs svaret på side 5

Beboerne i Lejerbos afdeling 2, Sønderkærgården, står overfor en markant huslejestigning, når brandsikkerheden i bebyggelsen skal ordnes.

key