Beboerne orienteres i november

Beboerne orienteres i november

Nu skal der regnes på den endelige huslejekonsekvens, lyder det fra Lejerbo

Er de berørte beboere orienteret om den sandsynlige huslejestigning?

- Byggeudvalget i Sønderkærgården samt organisationsbestyrelsen i Lejerbo Hvidovre er blevet præsenteret for nogle forslag til udbedring af konstruktionsfejlen i afdelingen. Det er korrekt, at organisationsbestyrelsen har godkendt, at der arbejdes videre med en konkret løsningsmodel. Lejerbos byggeafdeling og eksterne rådgivere arbejder nu videre for at konkretisere planerne og derved også udregne den endelige huslejekonsekvens for Sønderkærgårdens beboere. Så snart der er konkrete planer – både for udbedring og huslejestigning – vil der blive indkaldt til et afdelingsmøde, hvor beboerne bliver orienteret og skal stemme om det konkrete forslag, lyder det i et skriftligt svar fra Lejerbos administrerende direktør Palle Adamsen.

Mener Lejerbo, at det er muligt at overholde de forventede 6 måneder for genhusning?

- Det er stadig for tidligt at sige, om de forventede 6 måneder kan overholdes. Der holdes løbende opfølgningsmøder for at sikre, at genhusningsplanen skrider frem så hurtigt som muligt. Det skal dog siges, at det kræver, at andre beboere i Lejerbo Hvidovre flytter for derved at frigive boliger til beboerne fra 3. sal. Fordi beboerne på 3. sal genhuses permanent, er der stor fokus på, at beboernes nye boliger ikke bare er af tilsvarende størrelse, men også ser på beboernes øvrige behov. Det kan fx være, at børnene bliver boende i samme skoledistrikt, siger Palle Adamsen.

Hvis ikke, hvad er så en realistisk plan?

- Planen revideres løbende, og vi håber meget at kunne overholde de 6 måneder, siger Palle Adamsen.

Problemer blev ikke løst

Vejleder Lejerbo afdelingsbestyrelser i, hvor meget det er hensigtsmæssigt at henlægge og vedligeholde i en ejendom - så der ikke kommer et for stort efterslæb?

- Afdelingsbestyrelserne vejledes løbende omkring henlæggelser og vedligeholdelse af ejendommene. Det er dog vigtigt at understrege, at det i Sønderkærgården ikke er et spørgsmål om et passende henlæggelsesniveau, men en ulovlig konstruktion i forhold til brandsikkerhed, der skal udbedres, lyder det fra Palle Adamsen.

Er den konkrete afdelingsbestyrelse for Sønderkærgården blevet vejledt af Lejerbo om et niveau for henlæggelser og vedligehold af ejendommen?

- Som sagt ved foregående spørgsmål, så vejledes afdelingsbestyrelsen løbende. Særligt sker det dog i forbindelse med det årlige afdelingstjek, hvor hele den 30-årige vedligeholdelsesplan for hver afdeling gennemgås, siger Palle Adamsen.

Blev den planlagte sikring af trapper/flugteveje tilbage i 2001 udført?

- Byggesagen omkring 1992 med etablering af boligerne på 3. sal og senere skadesudbedringer har alle haft en række gode intentioner. Vi kan dog konstatere via de undersøgelser, der nu er blevet foretaget, at intentionerne ikke har løst problemerne. Hvad angår både det igangværende og det fremtidige arbejde i afdelingen, så spiller kontrol og dokumentation en meget større rolle end det har gjort hidtil. Derfor er der god grund til at tro på, at Sønderkærgården både lovliggøres rent konstruktions- og sikkerhedsmæssigt, og at dette også kan dokumenteres for eftertiden, slutter Palle Adamsen.

 

red