Bedre mulighed for visitation til ungdomsbolig på særligt behov

Bedre mulighed for visitation til ungdomsbolig på særligt behov

En gruppe unge med fysiske lidelser, bliver fanget i et limbo i systemet, skriver SILAS FISKER:

LÆSERBREV: Til kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj havde Det Konservative Folkeparti stillet et medlemsforslag, hvor vi besluttede at undersøge muligheden for at udvide målgruppen for unge der har brug for en ungdomsbolig på særligt behov.

Hvidovre Kommune tilbyder ungdomsboliger på særligt behov og visiteres bl.a. gennem voksenrådgivningen. Disse boliger er henvendt til unge, der af forskellige årsager, såsom mistrivsel i hjemmet, diagnoser, psykiske lidelser mm. ikke kan være indskrevet på en SU berettiget uddannelse eller elevplads og derfor ikke kan få tilbudt en ungdomsbolig på normale vilkår.

Dog er der en gruppe unge, der på grund af fysiske lidelser på samme måde har svært ved at kunne være indskrevet på en uddannelse, der giver dem adgang til en ungdomsbolig. Men fysiske lidelser som det er nu indgår ikke på listen af årsager, der kan give mulighed for at få tilbudt en ungdomsbolig på særligt behov. Det er det som dette forslag vil belyse, så vi forhåbentlig kan få det ændret.

Vi Konservative mener nemlig at det er en udfordring, at der er en gruppe unge med fysiske lidelser, der bliver fanget i et limbo i systemet, hvor man hverken har mulighed for at få en ungdomsbolig på normale eller særlige vilkår og derfor har svært ved at kunne komme videre i livet.

Vi ser frem til den kommende udvalgsbehandling af forslaget og vil gerne takke samtlige partier i kommunalbestyrelsen, der var med til at stemme Konservatives forslag igennem.

 

Med venlig hilsen

Silas Fisker

KB medlem og Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Det Konservative Folkeparti