BEDRE VILKÅR OG BEDRE VELFÆRD I NYT ÆLDREUDSPIL

BEDRE VILKÅR OG BEDRE VELFÆRD I NYT ÆLDREUDSPIL

I ældreudspillet er der en masse tiltag, som vil styrke vores arbejde med ældreplejen i Hvidovre Kommune MARIA DURHUUS og LARS GUNDELACK JENSEN

LÆSERBREV: Så kom det længe ventede ældre udspil fra regeringen med en masse spændende måder at se ældreområdet og ældreplejen på nu og i fremtiden. Det er et udspil, som både forholder sig til vores ældre, der modtager hjælpen, men også til pårørende til ældre og medarbejdere i ældreplejen.

I udspillet er der også mange gode takter, som helt sikkert giver mening at arbejde med at få implementeret for vores ældrepleje i Hvidovre Kommune.

Med udspillet ønsker regeringen at give de ældre mere selvbestemmelse i deres hverdag. De vil selv kunne vælge, hvad tiden skal bruges på, i stedet for, at vores visitation – som kan være meget langt væk fra den enkelte borger - skal diktere det. Det vil sige, at den ældre sammen med medarbejderen selv kan aftale, hvad der mest er behov for dag for dag.

Vores dygtige medarbejdere i Hvidovre Kommune er nøglen til et godt ældre- og plejeområde. Vi har fuld tillid til, at de sammen med de ældre selv kan vurdere, hvad de har brug for. Den tillid skal medarbejderne også kunne mærke. Det skal ikke være os byrådsmedlemmerne eller os politikerne på Christiansborg, der skal detailstyre medarbejderne; de skal jo bruge tiden på det, der udgør kernevelfærden for vores ældre.

Vi har i Hvidovre arbejdet i mange år for at lave nogle faste teams, så de er de samme mennesker, der kommer i de ældres hjem. Det skal være trygt at få andre mennesker ind i sit hjem, og derfor giver det selvfølgelig mening, at der nu fokuseres endnu mere på, at medarbejderne arbejder i mindre teams. Det vil betyde et tættere bånd mellem medarbejderne og de ældre, og det vil skabe endnu mere motivation og glæde hos både medarbejdere og de ældre.

I dag bliver man visiteret til en enkelt ydelse; det giver ikke meget plads til den enkelte borgers ønsker. For at gøre det mere fleksibelt, foreslår regeringen, at man fremover bliver visiteret til en ”pakke”. Det betyder, at der er lidt mere handlerum for vores medarbejdere, der kan udnytte deres faglighed til sammen med den ældre at finde ud af, om der mest er brug for at drikke en kop kaffe eller få støvsuget den dag.

I ældreudspillet er der også lagt op til at kunne lave et ”lokalplejehjem”. Det vil vi gerne kigge mere ind i og se på, om det kunne være noget, der passer ind i Hvidovre Kommunes plejehjem, som det er i dag. Men det er spændende at tænke lidt ud af boksen, så det glæder vi os til at undersøge nærmere.

I udspillet lægger regeringen ligeledes op til at bruge 1 mia. kr. på et kvalitetsløft på ældreområdet. Det er en virkelig stor kapitalindsprøjtning for ældreplejen, hvilket er utroligt vigtigt for området med de flere ældre, vi heldigvis får fremover. Vi er meget glade for, at det er blevet prioriteret.

I ældreudspillet er der en masse tiltag, som vil styrke vores arbejde med ældreplejen i Hvidovre Kommune. For nogle af medarbejderne ser vi med glæde, at der er kommet lønstigninger på sundheds- og plejeområdet. Dette er med til at styrke og hjælpe med at rekruttere kvalificerede medarbejdere til dette meget vigtige område i fremtiden.

Vi glæder os meget til at arbejde med dette ældreudspil i fremtiden. Der er så mange spændende og gode tiltag, som vi allerede kan kigge på nu, og som vi ser frem til bliver vedtaget og kommer til at leve i Hvidovre Kommune hurtigst muligt.

 

Af Maria Durhuus, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, & Lars Gundelack Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre for Socialdemokratiet