BEKYMRENDE UDSAGN!

BEKYMRENDE UDSAGN!

JOHN STAHLSCHIMIDT MØLLER om "Boligformer for ældre":

LÆSERBREV: Arne Bech, formand for kommunalbestyrelsens ældreudvalg fastholder i et indlæg i Hvidovre Avis, at der i Hvidovre ikke er et presserende behov for at tænke i hverken ombygning af den eksisterende boligmasse til ældrevenlige boliger eller opførelse af nye plejeboliger til det stærkt stigende antal borgere med demens. Det er bekymrende.

Det haster

Onsdag den 31. januar afholdtes en åben høring i folketingets Bolig- og Ældreudvalg om boligformer for ældre. Kirsten Norman Andersen (SF), formand for folketingets Ældreudvalg og Sigurd Agersnap (SF) var værter for høringen på vegne af de to udvalg. Ved høringen var indkaldt en række førende specialister og forskere med viden indenfor området. Deres oplæg viste, at det i den grad haster med planer for såvel ombygninger samt opførelse af demensvenlige plejeboliger. Det er vigtigt at understrege, at det tager lang tid fra beslutning til boligerne kan indflyttes. Med Hvidovre Kommunens befolkningsmæssige sammensætning i forhold til alder og sundhedstilstand er det nok mindre klogt at forudsætte, at det ikke gælder for os. Ved høringen fremgik det, at mange kommuner i dag er pressede i forhold til behovet, som typisk håndteres med skærpede visitationskrav. Her i familien har vi selv erfaret gennem et meget uheldigt forløb med min svigermor, at det sandsynligvis også kan være tilfældet i Hvidovre.

Seniorfællesskaber og ensomhed

Der er ikke alene behov for nye plejeboliger. Der er også behov for nye fællesskabsorienterede seniorfællesskaber og aldersvenlige aldersintegrerede boliger i overgangen fra familie- til plejebolig. For at løfte den store opgave tilfredsstillende skal der også tænkes i renoveringer af den eksisterende boligmasse. Hvidovre Kommunes eneste plan i forhold til udfordringerne på området er åbenbart indførelse af selvbetalte rengøringsrobotter og plejehjem i egen bolig. Det kan blive en meget ensom 4. alder og en stor og urimelig belastning for familien. Desuden virker planerne ikke realistiske. I et temanummer ”Fra eget hjem til plejehjem” beskriver Demensforeningen, når den demensvenlige plejebolig bliver et nødvendigt skridt, selv om man havde ønsket noget andet. Indførelse af robotter til rengøring og plejehjem i egen bolig vil de fleste steder kræve ombygninger og ændrede indretninger af boligen – skal borgerne også selv stå for disse udgifter? Jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil tænke sig grundigt om og søge tilgængelig faglig viden, inden man fastlægger en risikabel vej, der er bundet af et enkelt års budgetforlig. Jeg vil opfordre til, at vores forvaltning og politikere streamer høringen fra Folketinget om boligformer for ældre, som findes på Folketingets hjemmeside.

John Stahlschmidt Møller