Besparelse den dyreste nogensinde?

 Besparelse den dyreste nogensinde?

Ugens kommentar af Niels Erik Madsen

UGENS KOMMENTAR: Hvis formanden for Hvidovre Kulturråds udregning af prisen for de mange frivillige timer i de to nedlukningsramte kulturråd i Hvidovre er rigtig - er der tale om den mindst gennemtænkte besparelse, man nogensinde har hørt om i Hvidovres historie.

Formanden for Kulturrådet mener, at de mange engagerede frivillige lægger omkring 5.000 mandetimer i deres indsats, og det udregner han til en pris på mellem 1,5-2 mio. kr. - altså en timepris på mellem 300-400 kr.

Det timeprisniveau kan man naturligvis godt diskutere, men selv hvis man lægger prisen markant lavere, lad os bare sige 130 kr. i timen er den konkrete værdi af de mange frivillige timer 650.000 kr.

Det skal så vejes op imod den vedtagne og forventede besparelse på ca. 100.000 kr. ved at nedlægge rådene. Dertil skal ikke glemmes, at de kommunalt ansatte ved besparelsen trods alt nok også får mere at bestille. Medmindre de intet havde at lave i forvejen, så koster det ekstra arbejde da vel også noget?

Det henstår fortsat i det uvisse, hvordan man fra kommunal side er kommet frem til en besparelse på 100.000 kr. med de førnævnte præmisser regnet med, ligesom det henstår i det uvisse, om de snart mange rådsløse frivillige fortsat tilbydes et kommunalt engagement i det kommunale kulturelle arbejde. Hvidovre Avis har spurgt øverste kommunale sted, - men har endnu ikke fået svar.

Uanset hvad svaret er, kan der dog ikke være tvivl om, at man med manøvren formentlig har taget modet fra de mange gode frivillige kræfter, der efter eget udsagn, men også for de mange, der har nydt deres initiativer, har bidraget massivt med kulturelle indspark for mange af Hvidovres borgere.

 

nem