Bevarelse af kulturråd stemt ned

Bevarelse af kulturråd stemt ned

Socialdemokratisk forslag om at bevare Kultur- og Musikrådet blev ikke imødekommet

Afvikling eller udvikling af det frivillige kulturarbejde i Hvidovre Kommune i de to snart tidligere kulturråd i Hvidovre kommune, var omdrejningspunktet for debatten, da Socialdemokratiet tirsdag slog et slag for netop bevarelsen af rådene.

- Det undrer mig at kunne læse nogen af de bagvedliggende begrundelser (for nedlæggelsen af de to råd, red.) Ja, der mangler vi i den grad frivillige kræfter i vores kommune. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at alderssammensætningen skulle være yngre. Men jeg vil sige, at vi er ærgerlige over, at fordi aldersgennemsnittet er højt og at man så ikke har haft held til at rekruttere unge til det frivillige arbejde i de to råd, at så vælger man at nedlægge det. Det mener vi sådan set er en helt forkert indgangsvinkel til det her, lagde Anders Liltorp (A) ud og fortsatte:

- Hvis vi er bekymrede for antallet af frivillige, så skal vi tværtimod sætte pris på dem, vi har, understøtte det, vi kan, og så i fællesskab gøre os umage for måske netop at understøtte frivillige kræfter, sådan så også yngre kræfter får mod på og tid til og mulighed for at gå ind i et frivilligt stykke arbejde. Og så er der noget med proportionerne her. Den besparelse i budgettet, der er opnået på de 100.000, den er vi selvfølgelig ikke enige i hvis man sammenligner det med, hvad der samlet set er skaffet af penge i de aktiviteter, de to råd har gennemført, og hvad det vil koste at erstatte det, så er vi altså oppe på mange millioner. Og så begynder filmen jo fuldstændig at knække i vores optik, tilføjede Liltorp i sin indledende tale om det socialdemokratiske forslag om af droppe nedlæggelsen af de to kulturråd.

Den holdning kunne et andet oppositionsparti godt tilslutte sig.

- Det er der opbakning til fra Dansk Folkepartis side af. Vi synes, at det er en rigtig dårlig beslutning, som budgetflertallet har taget - at lave en besparelse på de her 100.000 kroner i forhold til alle de mange gode arrangementer, der er afviklet i tidens løb fra de to råds side, sagde Mikkel Dencker fra DF.

Tryg ved ny model

Fra et af budgetforligspartierne var der da også stor forståelse for det arbejde, som de to snart tidligere kulturråd har udført, men der blev heller ikke lagt skjul på, at man er tryg ved forandringen.

- I SF er vi slet ikke i tvivl om, at Musik- og Kulturrådet har spillet en kæmpestor rolle og har ydet en gigantisk indsats. Men der er heller ikke tvivl om, at det er meget store opgaver at lave de her arrangementer. Og vi har også en oplevelse af, at det nogle gange måske også har været for store opgaver, og der har måttet kaldes hjælp og støtte ind, blandt andet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Så derfor er vi faktisk helt trygge ved, at den her nye model den kommer til at virke, sagde Sara Benzin indledningsvist og tilføjede straks:

- Vi er faktisk også trygge i, at det stadigvæk også bliver med inddragelse af rigtig mange frivillige. Det bliver selvfølgelig med en større styring fra forvaltningssiden. Men det bliver til gengæld jo også med meget tydeligere definerede opgaver. Og det har vi i hvert fald en forhåbning om, at det gør, at flere frivillige faktisk kan se sig selv i det her. Vi tror faktisk, at det på sigt kan blive en kæmpe fordel for de arrangementer, der skal laves. Så derfor, stemmer vi ikke for A's forslag.

Fra et af de andre budgetforligspartier lød det ligeledes, at ændringerne for de to kulturråd ikke nødvendigvis er af det dårlige.

- Jeg synes jo egentlig, vi skal starte det sted, der hedder, jamen er det her udvikling, eller er det afvikling? Jamen, vi er med i det budgetforlig og vi har set, at der er nogle udfordringer på det her område. Vi forsøger med det her at finde en ny måde, man kan gøre ting på. Netop af det som vi har hørt er, at der mangler frivillige - det kan være en hård opgave. Så hvordan kunne vi sammen løfte det her, hvordan kan vi faktisk bringe det videre? Var jeg ikke med i et budgetforlig, så ville jeg da også køre på afviklingsagendaen, ingen tvivl om det, men det er bare ikke sådan, vi ser det fra konservatives side af salen. Vi understøtter jo netop, hvordan kan vi gøre det her anderledes. Som jo også faktisk har været et ønske fra foreningerne. Der har jo været et generelt ønske om en slags forandring, og det er så det, det her forslag er endt med. Så nej, der er ingen frivillige, der smides ud med badevandet. Tværtimod, de frivillige er jo netop kernen i det her. Og det skal de blive ved med at være. Det er blot i en ny kontekst vi prøver det af, sluttede Tina Cartey Hansen (C).

Det socialdemokratiske forslag fandt altså ikke et flertal og dermed ser det ud til, at de frivillige kræfter fra de to kulturråd efter intentionen skal genopstå i en form.

 

Foto: Kulturrådet har bl.a. stået bag de populære Opera i det fri på amfiscenen i Avedøre.

red