Biler i Hvidovre

 Biler i Hvidovre

Det er bygherres ansvar at sikre de nødvendige antal parkeringspladser, skriver OLE STRØM PEDERSEN:

LÆSERBREV: I forbindelse med de seneste store planlagte byggerier er der ønske om at reducere antallet af parkeringspladser i forhold til gældende standard. Dette er jeg stærkt modstander af, da det er min faste overbevisning, at det giver øget pres på parkeringspladserne i og omkring de nye byggerier i en radius af 3-500 meter fra byggerierne.

To gode eksempler er på Kvickly-grunden hvor der søges om at reducere antallet af pladser med 60-70, samt hjørnegrunden Gl. Køge Landevej og Hvidovrevej med ønsket om 76 parkeringspladser til 193 boliger. Sidstnævnte giver en parkeringsplads pr 0,4 bolig.

Fra Danmarks Statistik har jeg hentet den aldersmæssige fordeling af borgere i Hvidovre, samt antallet af indregistrerede køretøjer. Der er nogle begrænsninger i statistikkerne. Derfor har jeg i de efterfølgende tal reduceret forholdet mellem biler og personer, hvis det ikke kan verificeres. Således medtages der kun borgere mellem 20 og 80 år. Jeg er godt klar over, at både yngre og ældre kan have bil.

Ifølge Danmarks statistik er antallet af varebiler i kommunen steget fra 8.888 i 2013 til 17.039 i 2023. Således skulle 38% af alle biler i kommunen være varebiler. Tallet er formodentlig korrekt, men jeg har valgt at reducere disse med 50% i de efterfølgende beregninger. En del varebiler har egen parkeringsplads hos kommunens virksomheder, og virksomhederne kan have registreret deres samlede vognpark her. For firmabiler på hvide plader forudsætter jeg, at biler registreret udenfor kommunen svarer til registrerede i kommunen, men hvor brugeren er bosat et andet sted.

Fra 2014 til 2023 er der sket en øgning af 20 - 80-årige med 805. Samtidig er der registreret 6.273 flere personbiler og 8.215 varebiler (men bruger kun 50% i beregningerne). I 2014 havde 72% af gruppen således et køretøj. Dette stiger til 100% i 2021 og har ligget på det niveau siden.

Så konklusionen er, at ethvert ny bolig bør have mindst 1 parkeringsplads pr voksen. Dette er hvad der kræves for parcelhuse, og bør således også gælde for lejligheder. Det vil sige, hvis en lejlighed har størrelsen til to voksne, så skal der være 2 parkeringspladser.

At en bygherre argumenterer for, at det er dyrt eller umuligt at lave nok parkeringspladser kan og skal aldrig være de omkringliggende naboers problem. Det er bygherres ansvar at sikre de nødvendige antal parkeringspladser. Umiddelbart kan dette gøres på to måder. Parkeringskældre i flere etager eller reducer antallet af boliger.

Kommunen bør aldrig give dispensation.

Data kan verificeres på Danmarks Statistik, søg efter ”Bil707” og ”POSTNR1”.

Ole Strøm Pedersen

M bechs alle 11