Blå partier spørger Tilsynet om Ege Alle

 Blå partier spørger Tilsynet om Ege Alle

Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har behov for pejlemærke i sagen om Ege Alle og vil derfor nu have Tilsynet ind i sagen

Er det lovligt at droppe erstatning for fældede egetræer, kan kommunalbestyrelsesmedlemmer komme til at betale regningen for træerne, og kan andre borgere nu bare fælde træer, som de vil?

Nogenlunde sådan spørger tre blå partier i kommunalbestyrelsen nu Tilsynet, om kommunalbestyrelsens beslutning om et såkaldt 0-forlig i sagen om de fældede træer på Ege Alle.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne i Hvidovre mandag udsendte. De tre partier, samlet seks mandater, stemte imod beslutningen om, at erstatningskravet mod de fire dømte borgere på Ege Allé skulle droppes.

- Fredag den 14. april 2023 blev der afholdt et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Hvidovre. Mødet omhandlede en sag, hvor kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til en indstilling om et civilt søgsmål mod fire borgere, den såkaldte Ege Allé sag. Et flertal i Kommunalbestyrelsen (15 ud af 21) valgte ikke at følge en indstilling fra forvaltningen, men stemte i stedet for et ændringsforslag, der medførte, at erstatningspåstanden blev droppet, skriver de tre partier i en fælles pressemeddelelse.

Partierne uddyber deres spørgsmål til Tilsynet med, at det i følge Hvidovre Kommunes administrations ville være ulovligt at droppe en erstatning.

- Dette skete på trods af forvaltningens klare vejledning forud for og i mødet om, at sådan en beslutning klart ville være ulovlig. Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne valgte at stemme imod, hvilket var grundet i forvaltningens klare vejledning om at stemme imod forslaget om at undlade at forfølge erstatningspåstanden yderligere, hvorved Kommunalbestyrelsen forårsagede et tab for kommunekassen. En såkaldt nulløsning var så vidt vi er blevet oplyst, ikke en juridisk mulighed, fremgår det af pressemeddelelsen.

Behov for pejlemærke

De tre partier vil altså der for vide, om et manglende erstatningskrav mod de fire borgere på Ege Alle, ville kunne betyde, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan gøres personligt ansvarlige.

- Med andre ord, at stemme for kunne være ansvarspådragende. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har siden afgørelsen overvejet beslutningen, og vi er blevet enige om, at vi har behov for et pejlemærke, til fremtidige lignende sagsfremstillinger i Kommunalbestyrelsen. Derfor har vi rettet henvendelse til tilsynet for at få deres vurdering af beslutningen den 14. april 2023. Konkret har vi stillet tre spørgsmål: Givet, at forvaltningen har rådgivet korrekt, er beslutningen så lovlig? Kan beslutningen være ansvarspådragende (kan de kommunalbestyrelsesmedlemmer der stemte for, blive holdt økonomisk ansvarlige med deres private formue)? Flertallet valgte at få til referat, at beslutningen ikke måtte skabe præcedens. Vi har spurgt om en sådan beslutning overhovedet kan protokolleres, med tanke på at sådan en bemærkning kan skabe den udfordring, at alle borgere ikke kan forvente at blive behandlet lige fremadrettet?, skriver de tre blå partier om deres overvejelser.

Ydermere begrunder de tre partier deres spørgsmål til Tilsynet med, at de forstår dommen mod de fire fra Ege Alle som, at et krav skal rejses civilretsligt.

- Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraternes valgte, at pointere, at denne forespørgsel til tilsynet skyldes, at der er fældet dom i sagen 2022, og at retten henviste et krav til civilretten. En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at vi vil til bunds i denne sag. Hertil hører efter vores mening også at undersøge, om den vejledning, vi har fået fra forvaltningen, var korrekt, og om flertallet i kommunalbestyrelsen har handlet ulovligt ved at opgive et erstatningskrav. Ift. selve Ege Allé-sagen og forløbet forud for og efter retssagen, afventer vi rapporten fra den eksterne undersøgelse, og vi ser frem til at få et klart overblik over hele sagsforløbet, slutter meldingen fra Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Læs på side 3 hvad de partier, der stemte for 0-forliget, mener om at Tilsynet drages ind i sagen

 

red