Blev ikke bedt om redegørelser

 Blev ikke bedt om redegørelser

TINE LARTING med svar på læserbrev fra Peter Rytter:

LÆSERBREV: Peter Rytter mener i et læserbrev her i avisen, at Hvidovre Kommune underkender Den Nationale Klageinstans for Mobning (DCUM) og kommunens borgerrådgiver i en konkret sag. Det er ikke tilfældet.

Hvidovre Kommune har taget rapporterne fra DCUM og borgerrådgiveren til efterretning. Kommunen hæfter sig dog ved, at ingen af de berørte medarbejdere eller ledere blev bedt om at redegøre for deres opfattelse af det konkrete hændelsesforløb og faglige begrundelser forud for, at DCUM traf sin afgørelse og Borgerrådgiveren udtalte kritik.

Vi betragter i øvrigt den konkrete sag som afsluttet. Derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte med at drøfte sagen i avisens spalter – eller at forsøge at kæde den sammen med en kritik af ansættelsen af en ny centerchef for Skole og Uddannelse. Som jeg tidligere har sagt, så bakker jeg fuldt op om ansættelsen af Ole Møller Laursen som centerchef – og har været glad for at byde ham velkommen i jobbet i sidste uge.

Tine Larting direktør, Hvidovre Kommune