Børn og unge får en stemme i Hvidovre

Børn og unge får en stemme i Hvidovre

Børne- og Ungdomsrådet har til formål at sikre de unges indflydelse på kommunale beslutninger og politikker

LÆSERBREV: Vores kommunes børn og unge skal have en stemme – en stemme, der bliver hørt og taget i betragtning, når beslutningerne træffes. Derfor er jeg personligt meget glad for, at Hvidovre Kommunes nye Børne- og Ungdomsråd endelig starter op i denne uge.

Børne- og Ungdomsrådet har til formål at sikre de unges indflydelse på kommunale beslutninger og politikker, der påvirker deres liv. Det betyder, at vi nu har et forum, hvor de unge kan komme med deres vigtige input og perspektiver, når det handler om deres egen trivsel og udvikling. Idéer og bekymringer kan blive hørt, og der kan skabes konkrete løsninger og handlinger til gavn for børn og unge i Hvidovre.

For mig er inddragelse af de unges stemme i beslutningsprocessen vigtig for at kunne udvikle og implementere gode løsninger på udfordringerne omkring f.eks. unges stigende mistrivsel. De unge er eksperter i deres eget liv, og kun ved at lytte til dem kan vi opnå et dybere indblik i deres behov og ønsker.

Børne- og Ungdomsrådet kan skabe den nødvendige bro mellem de unges erfaringer og de ansvarlige beslutningstagere i Kommunalbestyrelsen. Rådets medlemmer, der er mellem 12 og 16 år gamle, og valgt på kommunens skoler, vil have en unik mulighed for at repræsentere deres jævnaldrende og bringe deres ideer og perspektiver i spil.

Ved at lytte til de unges stemme kan vi skabe en målrettet og effektiv indsats, der får den bredest mulige opbakning hos netop de unge.

Hvidovre Kommunes børn og unge fortjener en fremtid fyldt med håb og muligheder og som politisk repræsentant i rådet får jeg det privilegium at få lov at lytte til Hvidovres unges stemme – og jeg glæder mig helt vildt meget!

Sara Benzon, formand for Børne-og Uddannelsesudvalget og politisk repræsentant i Børne- og Ungdomsrådet.