Børne- og Ungdomsrådet er tiltrådt

Børne- og Ungdomsrådet er tiltrådt

På rådets første møde i Kommunalbestyrelsens mødesal drøftede de unge bl.a. politikområder og mærkesager

Det første Børne- og Ungdomsråd i Hvidovre Kommunes historie er nu trukket i arbejdstøjet. 17 unge i alderen 12-16 år – én til to fra hver folkeskole – er blevet valgt til rådet, og onsdag den 13. september havde de deres første formelle møde i Kommunalbestyrelsens mødesal. Det foregik sammen med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er udpeget til at sidde rådet – Sara Benzon og Kenneth F. Christensen.

Udover at få styr på vedtægter og forretningsorden, blev Børne- og Ungdomsrådet præsenteret for forskellige politik-områder og aktuelle sager, og medlemmerne havde både kendskab til og viste bred interesse for flere emner - fra fældning af træer over skole-økonomi til stadion-ombygning. Mulige mærkesager for Børne- og Ungdomsrådet var også på dagsordenen. Uden at der blev truffet nogen endelig beslutning, var disse temaer oppe at vende: Kultur, fritid og sport, klima og miljø, usynligt handicap hos børn og unge i skolen, mere viden hos børn og unge om forskellige diagnoser, skærmpolitik, sundhed og trivsel. Mærkesagerne vil blive prioriteret på et senere møde.

Børne- og Ungdomsrådet besluttede sig for at konstituere sig uden en unge-borgmester. Der var i stedet flertal for at fortsætte med en flad struktur, hvor rådets medlemmer deler opgaverne mellem sig.

– Det kan godt være, at det nogle gange vil være mere besværligt, men jeg tror, at vi med en flad struktur får flere synsvinkler frem i arbejdet. Og så er godt, at alle har mulighed for at prøve forskellige opgaver, lød det fra Silje, et af rådets medlemmer.

Borgmester Anders Wolf Andresen bød velkommen til Børne- og Ungdomsrådets første møde, og medarbejdere fra Hvidovre Ungdomsskole og Hvidovre Kommunes Center for Skole og Uddannelse hjalp mødet på vej. Det er også ungdomsskolen, der til daglig står for aktiviteterne i rådet.

Hvidovre Børne- og Ungdomsråd mødes i Kommunalbestyrelsens mødesal seks gange om året, hvor de drøfter politiske områder og sager. Derudover mødes de ca. en gang hver måned til sociale og faglige aktiviteter, der har fokus på demokrati og politik. Inden det første formelle møde, havde de unge rådsmedlemmer været på ryste-sammen-tur til Ungdommens Folkemøde, og i oktober er der planer om et temamøde om børns og unges rettigheder.

Børne- og Ungdomsrådet har til formål at sikre de yngste borgere i kommunen indflydelse på den lokale udvikling og varetage børns og unges interesser over for kommunens beslutningstagere. Rådet skal også være forum, hvor Hvidovres børn og unge kan udvikle deres demokratiske og samfundsmæssige forståelse.

Foto: Hvidovres første Børne- og Ungdomsråd flankeret af kommunalpolitikerne Kenneth F. Christensen og Sara Benzon.