Børne- og Ungerådet ønsker hjemmeside

Børne- og Ungerådet ønsker hjemmeside

Børn og unge kender måske slet ikke til mulighederne i Hvidovre Kommune

Det er svært at vide, hvad der er af tilbud til børn og unge i Hvidovre Kommune, hvis man ikke ved, hvor man skal lede efter muligheder for fritidstilbud eller hjælp og rådgivning i forhold til mental trivsel.

Derfor foreslår de to politiske medlemmer af Børne- og Ungerådet, Kenneth F. Christensen og Sara Benzon, nu på vegne af rådet, at der oprettes en digital mulighed for at de unge kan få oplysninger og viden.

– Børne- og Ungdomsrådet foreslår følgende: Hvidovre Kommune opretter en hjemmeside. Denne hjemmeside skal give et overblik over de forskellige tilbud, som findes inden for fritid og foreningslivet. Den samme hjemmeside skal indeholde et overblik over de muligheder, der er for at få rådgivning og hjælp i forhold til mental trivsel i Hvidovre Kommune, skriver rådet til kommunalbestyrelsen, der behandlede ønsket på byrådsmødet tirsdag aften.

Børne- og Ungerådet peger på, at mange børn og unge måske slet ikke kender til mulighederne i kommunen.

– Vi antager, at der, ligesom os, er mange unge, som heller ikke kender til disse tilbud. Mange kan have mentale udfordringer, og har brug for hjælp. For at få denne hjælp, så kræver det, at man kender til de relevante tilbud, som allerede eksisterer i Hvidovre Kommune, skriver Børne- og Ungerådet blandt andet i deres motivation.

Børne- og Ungerådet tilføjer, at de gerne vil inddrages i processen, så den bliver overskuelig, nem og ”ungevenlig”. Rådet vil endvidere gerne bidrage med de 50.000 kr., som rådet råder over i år.red