Børnehuset Egevolden lukkes foreløbigt efter fund af asbest

Børnehuset Egevolden lukkes foreløbigt efter fund af asbest

Børnehuset Egevolden lukker foreløbigt, og dagtilbuddets børn bliver flyttet til andre daginstitutioner i nærområdet, som har ledige pladser

Fund af asbest betyder, at omkring 80 børn og personale skal flyttes fra den lokale institution Børnehuset Egevolden inden udgangen af uge 26.
Flytningen skyldes, at Hvidovre Kommune har fundet asbest på begge af Egevoldens legepladser. Asbesten menes at stamme fra institutionens tag, og der er også fundet asbest på det ene loft. Der er dog heldigvis ikke konstateret asbest i de lokaler, hvor børn og voksne har opholdt sig.
Hvidovre Kommune har løbende været i dialog med Dansk Miljørådgivning og Styrelsen for Patientsikkerhed om sagen. Styrelsen vurderer ikke, at de fundne mængder giver bekymring for børnenes eller medarbejdernes helbred.
- Børnehuset Egevolden ligger i en bygning, som kommunen lejer af Lejerbo. Med det samme, der blev konstateret asbest, tog kommunen kontakt til Lejerbo for at få asbesten i bygningen håndteret, skriver Hvidovre Kommune i en pressemeddelelse og tilføjer.
- Det blev i første omgang forsøgt at få dagtilbuddet til at fungere ved kun at bruge de indendørs faciliteter og tage børnene på udflugter, mens det blev afklaret, hvordan asbestsituationen kunne afhjælpes. Det
har dog vist sig, at det ikke er muligt at finde en løsning indenfor en overskuelig tidshorisont. Og da den nuværende løsning ikke er holdbar i længden, er det nu besluttet at flytte børn og personale ud til andre
institutioner. Det har desværre ikke været muligt at finde lokaler andre steder, der inden for et kortere tidsrum kan gøres egnede til formålet.
Direktør for kommunens velfærdsområde, Tine Larting, udtaler:
- Det er meget svært at få en velfungerende hverdag i en daginstitution, når man ikke kan bruge de udendørs faciliteter. Så selvom personale og forældre har strakt sig langt for at få det til at
fungere, så kan vi ikke byde hverken børn eller medarbejdere de rammer i en længere periode, siger Tine Larting, der er direktør for bl.a. børn og familier i Hvidovre Kommune.
De berørte børn og medarbejdere vil i følge Hvidovre Kommune derfor blive fordelt i de øvrige daginstitutioner i området, hvor der pt. er omkring 200 ledige pladser.
- Her vil der være fokus på at sikre kendte voksne til alle børnene i de nye tilbud. Hvidovre Kommune fastholder i forbindelse med flytningen alt personale, skriver Hvidovre Kommune.
Det forventes at tage længere tid at gøre bygningerne klar til igen at huse en daginstitution, og flytningen af børn og personale vil derfor
være langvarig.
Der går cirka 80 børn i Egevolden, og flytningen forventes gennemført i uge 26.

red