Børnehuset "Solstien" rundede de 50 år

 Børnehuset "Solstien" rundede de 50 år

Børnehuset Solstiens medarbejdere, forældre og børn fejrede hele 50 år midt i maj måned, og en masse børn og forældre samt pædagogisk personale var med på festdagen, hvor der blev budt på kage, frugt, kaffe og saftevand.

- Det var en rigtig hyggelig og stemningsfyldt dag, hvor personale, forældre og børn havde nogle hyggelige timer sammen, lyder bulletinerne. - Børnehuset Solstien er en 0-6 års daginstitution i Hvidovre Kommune. Institutionen består af to huse på hver sin matrikel (hus 1 med børn på 3-6 år) (hus 2 med børn på 0-4 år). Samlet er vi ca. 100-110 børn og 25-30 medarbejdere og et ledelsesteam bestående af en leder og en souschef.

- Vi bor i Avedøre Stationsby, hvor der i nærområdet er grønne områder, naturcenteret: Quark, Cirkusmuseet og den skønne natur i Vestskoven. Vi bor tæt på offentlig transport, Avedøre bibliotek og mange forskellige legepladser, fortæller souschef Jasmina Potas Jensen.

- Vi har en harmonisk faglig velfunderet medarbejdergruppe, som er en blanding af ældre garvede pædagoger, og unge, nyuddannede pædagoger. Vi har også Hvidovre kommunes sprogstimuleringstilbud, som er en del af vores institution. Det er et dagtilbud, som rummer børn fra hele kommunen og er for de tosprogede børn, som ikke har været tilknyttet en daginstitution før de blev 2 år.

- I Solstien har vi en blanding af ressourcestærke familier og familier som kræver en særlig indsats. Medarbejderne i Solstien skal være godt klædt på til at kunne vejlede, rådgive og arbejde inkluderende med henblik på, at børn og forældre oplever sig som en værdifuld del af fællesskabet. Nogle af vores børn kan være sårbare overfor forandringer. Derfor er det vigtigt, at der er styr på, hvad vej, vi går, og at ledelsen fokuserer på at fastholde en høj pædagogisk faglighed i personalegruppen. I Solstien har vi bl.a. været meget optaget af at arbejde med ECERS-3 og ITERS-R, som er en pædagogisk tilgang, hvor man arbejder med at højne den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne på stuerne, slutter Jasmina Potas Jensen.