Børnenes klub er blevet skærmfri

Børnenes klub er blevet skærmfri

Klub Nord har fokus på fællesskaberne – Borgmesteren på besøg for at se og høre om klubbens tiltag

I disse tider hvor der er stor diskussion om børn og unges forbrug af mobiltelefoner og skærme samt den påvirkning det forårsager deres mentale tilstand – er den lokale Klub Nord gået en anden vej og er blevet skærmfri.

– Vi er blevet skærmfri i Klub Nord og det samt den pædagogiske proces kunne vi med glæde beskrive for, og vise borgmesteren da han i torsdags var inviteret på besøg i klubben, siger Lone Marie Wilaredt fra Klub Nord.

– I klubben blev Anders Wolf Andresen bl.a. præsenteret for vores nye telefonboks, og det bragte både smil, grin og begejstring frem. Baggrunden for beslutningen om at blive skærmfri, har spiret længe – Og der har været et grundigt pædagogisk arbejde i gang for at afdække konsekvenserne, både ved at have skærme, og ved at afskaffe dem. Den korte beskrivelse er at der kun er dukket positive udviklings potentialer op ved at fjerne skærmene fra vores klubliv. De mange forstyrrelser fra telefonen som er fjernet, skaber mere ro til fordybelse i f.eks. kreative processer, udelivet, bål og dyrehold. Computerrum og deres skærme er bl.a. erstattet af et bordrollespils univers, hvor både fantasien og kreativiteten bliver tilgodeset. Ingen store forandringer kommer uden at der skal sættes noget i stedet for.

I det daglige betyder ”skærmfri klub” ingen computere og ingen telefoner. Dette har været gældende fra 1. marts 2024. Det er dog muligt for medlemmerne at modtage eller ringe kortvarigt, hvis der er behov for det – men det skal ske i telefonboksen.

– Det sætter krav til vores pædagogiske arbejde, men i en tid hvor relationer og fælleskaber blandt børn og unge er under pres, er det vigtigt pædagogisk at turde tage de beslutninger som gavner vores børn og unge, selv om det kræver noget af pædagogikken. Klub Nord har altid haft fokus på fællesskaberne – men uden skærm forstyrrelserne er det nemmere at have fokus på en af flere hjørnestene i klubben, som er udeliv og bevægelse – f.eks. under Anders' besøg var dette ”fang fanen” som har en legende tilgang uden fokus på præstation. Rammen og reglerne bliver sat af den pædagog som er medlegende voksen. At være medlegende voksen gør sig gældende for alle vores pædagogiske værksteder, siger Lone Marie.

En medlegende pædagog gør det nemt for medlemmerne at deltage på tværs af alder, skole, interesse, eller køn. Det gælder ikke om at komme først eller score flest mål. Det gælder om at være i fællesskab.

– De fire medlemmer som guidede borgmesteren rundt i Klub Nord viste ham et fritids- og ungehus med fællesbagning, et bordrollespils univers, hvor Anders selv havde en del spørgsmål til medlemmerne, det kreative univers, udelivet, dyrene – bål området og ikke mindst telefonboksen. Besøget sluttede på græsplænen med kaffe, saft og kage – og dialog med medlemmer, forældre og en enkelt bedsteforælder.

– Skærmfri klub har krævet et stort forarbejde, men det har vist sig nemmere at indføre end vi forudså. Er der medlemmer som gerne vil have skærmtid i klub? – selvfølgelig er der det, men de vil faktisk også rigtig gerne hænge ud, hygge sig, lave mad, og mest af alt – være en del af et fællesskab med andre børn og unge, slutter Lone Marie Wilaredt.

Foto: Anders Wolf Andresen foran klubbens ”telefonboks”.