Borgere skal have en tryg og værdig tilværelse

Borgere skal have en  tryg og værdig tilværelse

Centerchef CHRISTEL DAMGAARDs svar på læserbrev ”For frisk til plejehjem”

LÆSERBREV: For nylig undrede Bent sig i denne avis over, at hans kæreste på snart 95 år ikke kan komme på plejehjem. Jeg kan sagtens forstå, at Bent er bekymret for sin kæreste, og det skal bestemt ikke være sådan, at borgerne skal føle sig utrygge i eget hjem, eller at de skal passes af de pårørende.
Jeg kan desværre ikke kommentere på den konkrete sag af hensyn til den borger, det handler om. Men jeg kan oplyse, at vi har en god dialog med borgeren, der er blevet visiteret til relevant hjælp og vejledt i mulighederne for at søge yderligere støtte og hjælp eller en plejebolig.
Jeg kan fortælle, at de fleste sager forløber ved, at vi får besked om, at en borger har brug for hjælp. Det får vi at vide fra borgeren selv, en pårørende, lægen, hospitalet eller andre. Når vi har fået denne besked, kommer en visitator ud på hjemmebesøg hos borgeren og ser på dennes behov for støtte i hjemmet. Visitationen tilbyder f.eks. hjemmehjælp, madordning og/eller tilpasninger i boligen. Der kan også tilbydes plejebolig, men det vil kun sjældent være nødvendigt.
For at få en plads på et plejehjem, skal man have et varigt behov for pleje og tilsyn hele døgnet. Der er således alene plejebehovet, og ikke borgerens alder, der lægges vægt på. Det er samtidig vigtigt, at borgeren har et reelt ønske om at flytte på plejehjem.
Hvis borgeren ønsker plejebolig, vil visitationen træffe afgørelse om dette. Der gives ikke mange afslag på plejebolig i Hvidovre Kommune, men der er nogle tilfælde, hvor betingelserne for en plejebolig ikke er opfyldt. Hvis man får afslag på at komme på plejehjem, så har borgeren selv eller en pårørende (med fuldmagt) mulighed for at klage over denne afgørelse.
Uanset om man ønsker at klage eller ej, er man som borger og/eller pårørende altid velkommen til at kontakte visitationen på tlf. 3639 2880 og få en samtale om, hvorvidt den hjælp som tilbydes, er tilstrækkelig til, at borgeren får den nødvendige hjælp og omsorg til at opretholde en tryg og værdig tilværelse.
Med venlig hilsen
Christel Damgaard,
Centerchef Ældre og Sundhed
Hvidovre Kommune