Borgere skal ikke længere komme med deres kvitteringer

Borgere skal ikke længere komme med deres kvitteringer

Kommunalbestyrelsen giver dispensation fra regel om dokumentation ved udbetaling af enkeltydelser til etablering op til 3.000 kr.

Borgere, der får økonomisk hjælp til fx at købe nye møbler til en bolig, de skal etablere sig i, skal fremover ikke aflevere kvitteringer for det, de har købt, til kommunen. Det besluttede en enig Kommunalbestyrelse på mødet tirsdag den 25. april.

- Med denne beslutning får vi mindre papirnusseri samtidig med, at vi sender et signal om, at vi har tillid til, at borgerne bruger pengene, de får, fornuftigt, siger formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Silas Fisker.

Det er borgere, der får bevilget enkeltbeløb under 3.000 kr. efter Aktivloven eller Integrations-loven til etablering eller som får løbende udbetalinger på under 1.000 kr. per måned, der nu selv kan vælge, hvor de vil købe de ting, de får bevilget penge til – og slipper for at skulle aflevere deres kvitteringer til kommunen. Det betyder også, at kommunens medarbejdere ikke skal bruge tid på at indhente kvitteringer som dokumentation for mindre udbetalinger til borgerens NemKonto.

Det blev besluttet, at ordningen med dispensation fra kravet om kvitteringer evalueres efter et år.

Borgere skal ikke længere aflevere kvittering når de får enkeltydelser til etablering på op til 3.000 kr.