Borgermøde om udbygning af Amagermotorvejen

Borgermøde om udbygning af Amagermotorvejen

– foregår på Hvidovre gymnasium i aften den 25. oktober

I aften – onsdag den 25. oktober – kl. 17-19 på Hvidovre Gymnasium, Blytækkerporten 2, afholder Vejdirektoratet et borgermøde om udbygningen af Amagermotorvejen. Til borgermødet er der endvidere mulighed for at komme i dialog med fagfolk fra Vejdirektoratet fra kl. 16-17.

Det fremgår af den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021, at E20 Amagermotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024.

Miljøkonsekvensvurderingen er i offentlig høring frem til 13. november 2023. I denne periode kan du indsende dit høringssvar, og løbende læse andre indsendte høringssvar.

Der er udarbejdet et resumé med beskrivelse af udbygningsprojektet for Amagermotorvejen, samt miljøkonsekvensvurderingen og de forskellige beregninger og vurderinger, der ligger til grund herfor.

På Vejdirektoratets hjemmeside finder du en kortfattet præsentation af udbygningsprojektet, samt tilhørende visualiseringer, zoombare støj- og ejendomskort m.v., samt en række tekniske dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet for Amagermotorvejen.

Foto: Der var fuldt hus i maj 2022, da Vejdirektoratet sidst holdt borgermøde. (Arkiv foto)